Active Tenders of Prirodno Matemati Ki Fakultet

Active Tenders of Prirodno Matemati Ki Fakultet

PRIRODNO MATEMATI KI FAKULTET Tender

Bosnia and Herzegovina

Final Construction Works - Reconstruction And Adaptation In The Building

Opening Date

16 Sep 2022

Closing Date

03 Oct 2022

Tender Amount

NA

PRIRODNO MATEMATI KI FAKULTET Tender

-

Usluge Fizičke I Tehničke Zaštite Objekata

Opening Date

10 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

PRIRODNO MATEMATI KI FAKULTET Tender

Bosnia and Herzegovina

Usluge Održavanja Siemensove Telefonske Centrale

Opening Date

05 Apr 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

PRIRODNO MATEMATI KI FAKULTET Tender

Bosnia and Herzegovina

Usluge Ispitivanja Sistema Za Detekciju Gasa, Električnih Instalacija I Vatrodojave

Opening Date

07 Apr 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

PRIRODNO MATEMATI KI FAKULTET Tender

Bosnia and Herzegovina

Ispitivanje Ispravosti Protivpožarnih Aparata I Hidrantske Mreže

Opening Date

13 Apr 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

PRIRODNO MATEMATI KI FAKULTET Tender

-

Usluge Održavanja Kotlovskih Postrojenja

Opening Date

12 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

PRIRODNO MATEMATI KI FAKULTET Tender

-

Završni Građevinski Radovi - Rekonstrukcija I Adaptacija U Objektu

Opening Date

17 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

PRIRODNO MATEMATI KI FAKULTET Tender

-

Oprema Za Hidrološka, Geomorfološka I Meteorološka Ispitivanja

Opening Date

08 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

PRIRODNO MATEMATI KI FAKULTET Tender

-

Nabavka I Ugradnja Vodenih Pumpi Za Hidrantsku Mrežu

Opening Date

15 Jul 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA