Tender Results of Civil Aviation Authority

Tender Results of Civil Aviation Authority

Result Stage: Awarded  (AOC Available)
United Kingdom
CAA Pensions Actuarial Advice and Benefits Consultancy Services-CAA pensions actuarial advice & benefits consultancy. The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement. To view this notice, please click here: https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=836...

Contract Date

1 Feb 2024

Contract Amount

GBP 900 K (USD 1.1 Million)
Result Stage: Under Evaluation
Poland
Delivery of a new deduplication device

Contract Date

13 Nov 2023

Contract Amount

Refer Documents 
Result Stage: Awarded  (AOC Available)
Zambia
Servicing and Repair of Printers

Contract Date

27 Sep 2023

Contract Amount

ZMW 176 K (USD 8.3 K)
Result Stage: Under Evaluation
Poland
The service of conducting theoretical and practical training as well as theoretical and practical examinations for glider pilots in order to obtain the TPR 2(S) or TPR 3(S) certificate

Contract Date

21 Sep 2023

Contract Amount

PLN 41.2 Million (USD 9.5 Million)
Result Stage: Under Evaluation
Poland
Delivery of passenger cars for the Civil Aviation Office

Contract Date

6 Sep 2023

Contract Amount

PLN 43.5 Million (USD 10.1 Million)
Result Stage: Awarded  (AOC Available)
Zambia
Air tickets

Contract Date

4 Sep 2023

Contract Amount

ZMW 12 K (USD 566.95233)
Result Stage: Awarded  (AOC Available)
Zambia
Roll out of National documents Hiring of venue

Contract Date

4 Sep 2023

Contract Amount

ZMW 47.6 K (USD 2.2 K)
Result Stage: Under Evaluation
Poland
Sporting services for the Civil Aviation Authority, their children, and their children

Contract Date

20 Feb 2023

Contract Amount

PLN 49.6 Million (USD 11.5 Million)
Result Stage: Under Evaluation
Poland
Przedmiotem zamówienia jest „Usługa wsparcia dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego ULC (ZSI)”. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w niniejszej SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

Contract Date

5 Jan 2023

Contract Amount

PLN 29.8 Million (USD 6.9 Million)
Result Stage: Awarded  (AOC Available)
Poland
Przedmiotem Zamówienia jest usługa asysty technicznej i rozwoju (ATiR) Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC (zwanego dalej „Systemem”) wytworzonego w projekcie o nazwie „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”, świadczona w wymiarze łącznego limitu 4880 (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) roboczogodzin w okresie trwania umowy.

Contract Date

13 Jun 2022

Contract Amount

PLN 1.2 Million (USD 278.7 K)
1-10 of 41 active Tender Results