Active Tenders

Active Tenders

„реконструкция И Рехабилитация На Общински Пътища В Община Върбица "

Bulgaria

„реконструкция И Рехабилитация На Общински Пътища В Община Върбица "

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

23 Jul 2022

Tender Amount

BGN 3.4 Million

Доставка На Оборудване За Хетерогенен Суперкомпютърен Комплекс

Bulgaria

Доставка На Оборудване За Хетерогенен Суперкомпютърен Комплекс

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

02 Aug 2022

Tender Amount

BGN 8.8 Million

Предоставяне На Услуги По Транспортиране И Предварително Третиране На Смесени Битови Отпадъци И Биоотпадъци, Образувани На Територията На Община Шумен

Bulgaria

Предоставяне На Услуги По Транспортиране И Предварително Третиране На Смесени Битови Отпадъци И Биоотпадъци, Образувани На Територията На Община Шумен

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

29 Jul 2022

Tender Amount

BGN 13.4 Million

Ремонт На Автомобили Шкода

Bulgaria

Ремонт На Автомобили Шкода

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

27 Jul 2022

Tender Amount

BGN 42 K

Доставка На Материали За Водоснабдяване И Канализация В Обособени Позиции За Нуждите На Нек Еад

Bulgaria

Доставка На Материали За Водоснабдяване И Канализация В Обособени Позиции За Нуждите На Нек Еад

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

27 Jul 2022

Tender Amount

BGN 105.3 K

"поддържане На Съществуващи Лесокултурни Прегради И Минерализовани Ивици На Територията На Тп Дгс „мъглиж“ За Срок От 12 Месеца “

Bulgaria

"поддържане На Съществуващи Лесокултурни Прегради И Минерализовани Ивици На Територията На Тп Дгс „мъглиж“ За Срок От 12 Месеца “

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

26 Jul 2022

Tender Amount

BGN 35.9 K

"доставка Чрез Закупуване На Слама, Фураж, Фуражни Растения И Готови Храни За Животни - Люцерна За Нуждите На Тп Длс "борово"

Bulgaria

"доставка Чрез Закупуване На Слама, Фураж, Фуражни Растения И Готови Храни За Животни - Люцерна За Нуждите На Тп Длс "борово"

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

22 Jul 2022

Tender Amount

BGN 18 K

„извършване На Услуги По Сключване На Застраховки Срещу Злополука И Застраховка „живот“ За Нуждите На Община Варна И Второстепенните Разпоредители С Бюджет, По Обособени Позиции“

Bulgaria

„извършване На Услуги По Сключване На Застраховки Срещу Злополука И Застраховка „живот“ За Нуждите На Община Варна И Второстепенните Разпоредители С Бюджет, По Обособени Позиции“

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

26 Jul 2022

Tender Amount

BGN 30 K

„доставка На Автомобили С Повишена Проходимост За Нуждите На Държавно Предприятие „управление И Стопанисване На Язовири“ (дпуся)

Bulgaria

„доставка На Автомобили С Повишена Проходимост За Нуждите На Държавно Предприятие „управление И Стопанисване На Язовири“ (дпуся)

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

26 Jul 2022

Tender Amount

BGN 785.7 K

Доставка На Медицински Изделия – Консумативи За Съдова Хирургия

Bulgaria

Доставка На Медицински Изделия – Консумативи За Съдова Хирургия

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

22 Jul 2022

Tender Amount

BGN 589.4 K
1-10 of 10000 active Tenders
7 DAY