Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Jharkhand Urban Infrastructure Development Company Limited Tender

View complete overview of Jharkhand JUIDCO Tender

Costs

Summary

Surface Dressing, Strengthening And Widening Of Bhatia Basti Main Road Under Municipal Corporation Adityapur

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

fffi an " :- i#£.=g:#"#F=¥ggFTinETRtRE:=:¥an#T#5ri=ii HTwh d} aEa 3Tfrm ire ch 2.5 5ds ts i3ti¥ rfu in ¥ emT a ued a I 2. t5) qfin faTT5r tFT gr (th qTqH Tti fin wh) as gTtf€ ch ]TT{ 3TrgRI, F]ii fin, erTRng tS tTHiTT a erfitq¥ a fan ffltry fro # giv rfu, ts ffl a RE dr I q) frm ts fliv iFTT EPr GTTffi 3TmaiT @ rfu ire i=TT€ ch iiii erTIr, FTT fin, 3Trftry t5 qi=]FT a 3TTRng ts fan `cipS¢icpa as # :3Traq dr, ts ffl # died dr I qfin faTTa ZFT iF Ta 3]T€FT tfl rfu ]TR fin, erTRng a 5Tqfffl # fas 21.09.19 t} 3]tiveT 5.00 rd atF ci,iq[ciq # 5FT tFz]T 3Tfhi dr e]iqe7T di frm 37TTTq an I 3#fatrfuHtFTq€TFxpqF¥€riE¥g=:EffirfuSCh]HTterRT#rfu¥F 4. iiiaqiQicil ed frm d} Hiv tqerfaqrfu at7 ffro gTTTUT-qiT, 37ETFT 3maIT miuT tTF, 3TE]5T 3TrqtFT fca, faoTHoa fin rty ir ed tit rfu th tFZFT 3Tfhi a I 5. ffro faifro ffi rd EFT FIT i5T Ta flF ae q5T at iti ed di ITTTUT qa tfl iq:3TfiTBrfu rfu th fa5" Th H5an €, rfe VI <¥ @ 37qRIr # 3TPe wh ¥ tr fa5a TTa tFffi tB 3merm q{ ire tar qiQTfin a en tlt} I6.=gq5fflifeiffifrfuSrfu#¥FtrfmaTfaal|3ES=¥EffiTTEaT¥ dr i ti sHT¥ fan HtFT¥ t5T erTqTrfeTEF TTFTaT ed ET ae7T try rfu tFT H® rfu HTTTUT qiT fl th irm dr I 7. cni<itcici ts rna fan i$ 3]i=T I:cn`ci`<ii.il q5v ed rfu ed # qitz]t]T an I tr Tg¥ fgiv ch EL¥*FFfaETR€FT3i*5qwh3TRETF@carfu#qrmfr"#¥"faRE#¥ 1. I ,`1 , „ I :.¥es¥q{EffiTF±FES#E|¥¥E¥iEFRHanmaT@ drl io. rfu 5T 5t5it@ qRE uerF cplq'ultlap 37fin/u5Tq5 elfin t} giiT fch wh I 11. in ti tiFTan ti 3FF fi ife qE aTtT rfu a fS tin tFT q7iutrqqTi 3]iq iTdi fRE ts # a al al tPr rfu ffiT fan ch aen fan ri at ffiT g]rm a ft ¢raT Fffl T@t2=flrfu¥dr¥£¥¥mawi=edqft¥#FHffl¥TErmFT¥="¥inisf rfu ire, tlETZTq; aTPrdr, rfu eTPrdr iTaIT rfe qTfa # an I 13. ire ch frm t} qTRT ed q5T tiT]qaa q5Trfu `cD{i<riMi a iHqq rfu q5zFT dr I ::.atT¥¥whfatFTqfthFTfthqata(##¥Fap*er5FTrfermalfinRI¥tFFT€,fin al€ wh qT i3T5quT Tgr 5qaa 5wh I 16.E£:i;\3EEEied+EanEmeddrti,aiSq¥FIHifech3rriedqTT2T5T 17.¥tflEgTfaTqT#ir¥qtiFpraTITTFRITqrfuwhsf*fflTfanFTanifan,ft 18. nd frm qiiq Tft dr I19¥¥¥E¥F±¥fi£¥a#3EgFmsTIT*'er¥ri=£ T€"FtrTrml L © / /2/ / 20. aTalERETft ed fan th fifatFTap giiT 5T@ Trf frm ch fan th 3FTta7T ¥ fin tFTquT ch 2,.E/gchedattFTgT@givfin¥'ch,chfaiITttTq5TquTSTap`TqiFT¥ctfhart ::E£¥ch±£chRT¥#EQra£`€*ifefufflFT_rfurddrl 24.¥¥*REerRerffltFT:#ii#*LTtifatdrEdr±ENthdr,thT5ii"tFTandri fadr 5rrrfu S far 3Tat55TreTa a; tFTqiffl a ed ffro t@ q5Tqiffl 3Trfu S wi fin ffl iTffl a I25Fife=ife¥"grfeFTat#in¥*¥*='F¥-"¥ri¥¥ 26. rfu q€qJ a fca riraGiqitli ch Prffl Fth, Needle Vibrator, Plate Vibrator, Generator 100KVA, jatching Plant, JCB Machine, Tipper Cap.-10MT Ta 3ma¥qtF Fen q5T fflfha rmuT-qT ere]qT qi^iu€^i€ miuT ti7 frm d} eneT ends t5¥]T dr I27.FTfrmap*ETiFT¥#¥tFT¥,¥,=dT@tw#,3ifetigrans" #giv9" nIqff FT fin, 3ilrGicqb<Lo 8grg.E }q,g

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.