Active Tenders of Oslo Kommune V Plan Og Bygningsetaten Oslo Kommune V Plan Og Bygningsetaten

Active Tenders of Oslo Kommune V Plan Og Bygningsetaten Oslo Kommune V Plan Og Bygningsetaten

Oslo kommune v Plan og bygningsetaten Oslo kommune v Plan og bygningsetaten Tender

Norway

Anskaffelse Av Ros Analyser - Småhusplanen Referansenummer:  202209750

Opening Date

16 Sep 2022

Closing Date

14 Oct 2022

Tender Amount

NOK 1.3 Million (USD 121.7 K)