Archived Tenders of Oslo Kommune V Plan Og Bygningsetaten Oslo Kommune V Plan Og Bygningsetaten

Archived Tenders of Oslo Kommune V Plan Og Bygningsetaten Oslo Kommune V Plan Og Bygningsetaten

Oslo kommune v Plan og bygningsetaten Oslo kommune v Plan og bygningsetaten Tender

Norway

Barnevennlig By - Kartlegging Av Byrom Referansenummer:  202101126

Opening Date

07 Jul 2022

Closing Date

31 Aug 2022

Tender Amount

NOK 2.3 Million (USD 237.7 K)