Tenders of Aets Kozloduy Ead

Tenders of Aets Kozloduy Ead

AETs KOZLODUY EAD Tender
Minerals
Bulgaria
Bulgaria-kozloduy: Powdered Lime

Closing Soon

29 Mar 2023

Tender Amount

BGN 491 K (USD 266.2 K)
AETs KOZLODUY EAD Tender
Bulgaria
Обществена Поръчка С Предмет: “доставка На Сървър За Съхранение На Данни” Включва Доставка На 2 (два) Броя Мрежови Сървъри За Съхранение На Данни - Network-attached Storage (nas) С Дисков Капацитет Мин. 960tb И Нужните Интерфейсни И Захранващи Кабели, Монтажни Елементи За Монтаж В 19" Комуникационен Шкаф. Техническите Изисквания Са Определени В Техническа Спецификация №22.аец.тз.473. В Обема На Поръчката Влиза И Гаранционна Поддръжка В Рамките На Не По-малко От 60 Месеца От Датата На Приемане На Доставката. Офертите Се Изискват За Покупка.. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Closing Soon

6 Apr 2023

Tender Amount

BGN 198.2 K (USD 107.5 K)
AETs KOZLODUY EAD Tender
Bulgaria
Bulgaria-kozloduy: Protective Footwear

Closing Soon

11 Apr 2023

Tender Amount

BGN 589 K (USD 319.4 K)
AETs KOZLODUY EAD Tender
Bulgaria
Bulgaria-kozloduy: Checking And Testing Apparatus

Closing Soon

6 Apr 2023

Tender Amount

BGN 190.2 K (USD 103.1 K)
AETs KOZLODUY EAD Tender
Bulgaria
Bulgaria-kozloduy: Checking And Testing Apparatus

Closing Soon

7 Apr 2023

Tender Amount

BGN 232.2 K (USD 125.9 K)
AETs KOZLODUY EAD Tender
Bulgaria
Bulgaria-kozloduy: Parts Of Fans

Closing Soon

19 Apr 2023

Tender Amount

BGN 4.5 Million (USD 2.4 Million)
AETs KOZLODUY EAD Tender
Bulgaria
Bulgaria-kozloduy: Heavy-duty Motor Vehicles

Closing Soon

10 Apr 2023

Tender Amount

BGN 178.3 K (USD 96.7 K)
AETs KOZLODUY EAD Tender
Bulgaria
Bulgaria-kozloduy: Industrial Monocarboxylic Fatty Acids

Closing Soon

27 Mar 2023

Tender Amount

BGN 346 K (USD 187.6 K)
AETs KOZLODUY EAD Tender
Minerals
Bulgaria
Bulgaria-kozloduy: Basic Inorganic And Organic Chemicals

Closing Soon

27 Mar 2023

Tender Amount

BGN 353 K (USD 191.4 K)
AETs KOZLODUY EAD Tender
Bulgaria
Bulgaria-kozloduy: Checking And Testing Apparatus

Closing Soon

6 Apr 2023

Tender Amount

BGN 87.9 K (USD 47.6 K)