Archived Tenders of Aets Kozloduy Ead

Archived Tenders of Aets Kozloduy Ead

AETs KOZLODUY EAD Tender

Bulgaria

Bulgaria-kozloduy: Electric Motorstype Of Buyer: Utilities Entitynotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Negotiated Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

29 Jul 2022

Closing Date

07 Sep 2022

Tender Amount

NA

AETs KOZLODUY EAD Tender

Bulgaria

Съгласно Закон За Киберсигурност (чл.4, Ал.1, Т.2) „аец Козлодуй“ Еад Е Оператор На Съществени Услуги И Като Такъв Трябва Да Прилага (чл.21, Ал.2, Т.2) Подходящи Мерки За Предотвратяване И Намаляване До Минимум На Въздействието На Инцидентите, Засягащи Мрежовата И Информационната Им Сигурност, С Цел Осигуряване На Непрекъснатост На Дейността Им. Предмет На Поръчката Е Доставката, Изграждането И Въвеждането В Експлоатация На Център За Възстановяване На Данните (disaster Recovery Center - Drc) Със Специализираният Софтуер, Комутатори, Сървърни Конфигурации, Дискова Подсистема И Устройство За Съхранение На Данни (storage) И Обучение За Работа Със Системата На 5 Човека От Персонала На Отдел Исикт На Възложителя.. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Opening Date

12 Aug 2022

Closing Date

12 Sep 2022

Tender Amount

BGN 1.3 Million (USD 677.1 K)

AETs KOZLODUY EAD Tender

Bulgaria

Bulgaria-kozloduy: Transformerstype Of Buyer: Utilities Entitynotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Negotiated Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

11 Feb 2022

Closing Date

16 Mar 2022

Tender Amount

NA

AETs KOZLODUY EAD Tender

Bulgaria

Bulgaria-kozloduy: Serverstype Of Buyer: Utilities Entitynotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

22 Jun 2022

Closing Date

20 Jul 2022

Tender Amount

NA

AETs KOZLODUY EAD Tender

Bulgaria

Bulgaria-kozloduy: Basic Inorganic And Organic Chemicalstype Of Buyer: Utilities Entitynotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

29 Jul 2022

Closing Date

01 Sep 2022

Tender Amount

NA

AETs KOZLODUY EAD Tender

Bulgaria

Bulgaria-kozloduy: Safety Valvestype Of Buyer: Utilities Entitynotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Negotiated Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

06 May 2022

Closing Date

13 Jun 2022

Tender Amount

NA

AETs KOZLODUY EAD Tender

Bulgaria

Bulgaria-kozloduy: Office And Computing Machinery, Equipment And Supplies Except Furniture And Software Packagestype Of Buyer: Utilities Entitynotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

17 Jun 2022

Closing Date

15 Jul 2022

Tender Amount

NA

AETs KOZLODUY EAD Tender

Bulgaria

Bulgaria-kozloduy: Miscellaneous Spare Partstype Of Buyer: Utilities Entitynotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Negotiated Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

17 May 2022

Closing Date

11 Jul 2022

Tender Amount

NA

AETs KOZLODUY EAD Tender

Bulgaria

Bulgaria-kozloduy: Miscellaneous Repair And Maintenance Servicestype Of Buyer: Utilities Entitynotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Negotiated Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

22 Mar 2022

Closing Date

11 May 2022

Tender Amount

NA

AETs KOZLODUY EAD Tender

Bulgaria

Bulgaria-kozloduy: Taps, Cocks, Valves And Similar Appliancestype Of Buyer: Utilities Entitynotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

12 Apr 2022

Closing Date

16 May 2022

Tender Amount

NA
1-10 of 39 archived Tenders