Reset All
24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy
Archived Tenders of 24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Archived Tenders of 24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Roboty Budowlane Remont Budynku Nr 3 I Nr 4 Na Terenie Kompleksu Wojskowego Ul. Dolna W Ełku W Systemie „zaprojektuj I Wybuduj” Z Podziałem Na Dwa Zadania

Opening Date

-

Closing Date

26 Apr 2022

Tender Amount

NA

24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-giżycko: Disposable Cutlery And Platestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

14 Feb 2022

Closing Date

14 Mar 2022

Tender Amount

NA

24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Usługi Odbiór I Wywóz Niesegregowanych, Segregowanych Odpadów Komunalnych Z Terenu Obsługi 24 Wog Giżycko – M. Szeroki Bór I M. Rostki (teren Poligonu)

Opening Date

-

Closing Date

11 Apr 2022

Tender Amount

NA

24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-giżycko: Meat Preserves And Preparationstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

30 Mar 2022

Closing Date

27 Apr 2022

Tender Amount

NA

24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-giżycko: Bread Products, Fresh Pastry Goods And Cakestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

17 Dec 2021

Closing Date

-

Tender Amount

NA

24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-giżycko: Frozen Fish, Fish Fillets And Other Fish Meattype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

17 Dec 2021

Closing Date

-

Tender Amount

NA

24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-giżycko: Cleaning Productstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

18 Mar 2022

Closing Date

19 Apr 2022

Tender Amount

NA

24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-giżycko: Refuse Collection Servicestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

14 Dec 2021

Closing Date

-

Tender Amount

NA

24 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-giżycko: Cleaning And Sanitation Services In Urban Or Rural Areas, And Related Servicestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

16 May 2022

Closing Date

20 Jun 2022

Tender Amount

NA
7 DAY