Active Tenders of 11 Military Economic Division

Active Tenders of 11 Military Economic Division

11 Military Economic Division Tender

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Roboty Budowlane Wykonanie Izolacji Przeciwwilgoc. Metodą Iniekcji Chem. Części Ścian Piwnicznych Bud. 13 W Bydg. - Cz. 1, Remont - Wymiana Nawierzchni Tarasów W Bud. 5 Ul. Gdańskiej 190 W Bydg. - Cz. 2

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

11 Military Economic Division Tender

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Usługi Opracowanie Dokumentacji Projektowo – Kosztorysowej Na Remont Pomieszczeń (laboratoryjnych Służby Mps) Na Parterze W Budynkach Nr 72 I 73 W Kompleksie Wojskowym Przy Ul. Gdańskiej 147 W Bydgoszczy

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

11 Military Economic Division Tender

Poland

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

11 Military Economic Division Tender

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Dostawy Dostawa Odczynników Chemicznych I Laboratoryjnych

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

11 Military Economic Division Tender

Poland

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA