Tenders of Wojewodzkich Drogs In Lublin

Tenders of Wojewodzkich Drogs In Lublin

Poland
1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr I – Rdw W Białej Podlaskiej Zakres: Zadanie Nr I – Rdw W Białej Podlaskiej: Drogi Nr: 806, 808, 811, 812, 813, 816, 698, 803, 807 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 28 908 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe:22 052 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 7 910 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 182 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Ii – Rdw W Chełmie Zakres Drogi Nr: 812, 842, 844, 846, 829, 837, 838, 841, 843 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 22 864 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 35 188 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 4 133 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 310 M2 2. .wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Iii – Rdw W Hrubieszowie Zakres: Zadanie Nr Iii – Rdw W Hrubieszowie: Drogi Nr: 844, 846, 850, Była Dk Nr 17, 865, 816, 852, 867 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 27 027 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 13 349 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 6 618 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych: 30 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:1 420 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 80 M2 2. . Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Iv – Rdw W Lublin Z/s W Bychawie Zakres: Zadanie Nr Iv – Rdw W Lublin Z/s W Bychawie: Drogi Nr: 747, 828, 830, 833, 835, 835a, 842, 874, 809, 809a, 822, 822a, 827, 834, 836, Dawna Dk19 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 20 000 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 21 200 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 1 400 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych:1 300 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:700 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 300 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr V – Rdw W Parczewie Zakres: Zadanie Nr V – Rdw W Parczewie: Drogi Nr: 813, 815, 820, 828, 809, 814, 819, 821, 829 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe :683 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 8 303 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 1 341 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych:415 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:335 M2 Symbole Znaków – Piktogramy Z Mas Termoplastycznych:17 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania:310 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Vi – Rdw W Puławach Zakres: Zadanie Nr Vi – Rdw W Puławach: Drogi Nr: 801, 824, 830, 874, 738, 741, 743, 826, 831, 832, 854, 857, D. 17, D. 19 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 15 669 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 10 340 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 4 041 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych: 780 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:1 550 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania:150 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Vii – Rdw We Włodawie Zakres: Zadanie Nr Vii – Rdw We Włodawie: Drogi Nr: 812, 816, 819 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 16 867,80 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 37 760,56 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 5 536,01 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 617,35 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Viii – Rdw W Zamościu Zakres: Zadanie Nr Viii – Rdw W Zamościu : Drogi Nr: 835, 858, 837, 843, 849, 853, 863, 877 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 14 109 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 23 919 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 783 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych: 800 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych: 999 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 130 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…”

Closing Date

16 Jun 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Contract Notice Construction Works Reconstruction of Provincial Road No. 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw From Km 63+002.10 To Km 63+327.92

Closing Date

31 Aug 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Preparation of Documentation Necessary to Disclose Property Rights. Task I - Provincial Road No. 820; Task Ii - Provincial Road No. 820; Task III - Provincial Road No. 829.

Closing Date

22 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Notice of ordering the Rdw We Włodawa service: Installation and removal of snow curtains in the 2023/2024 winter season on provincial roads administered by the Rdw We Włodawa

Closing Date

28 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Notice of Ordering Rdw Services in Hrubieszów. Provision of services related to the winter maintenance of sidewalks and bicycle paths during the winter road maintenance season: 2023/2024, i.e. Combating Slipperiness and Snow Removal

Closing Date

16 Oct 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Contract Notice Construction Works Expansion of the Provincial Road No. 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola Consisting in the Construction of Sidewalk At Km 10+577 To Km 10+953 In Węglin

Closing Date

7 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Agriculture or Forestry Works
Poland
Roadside cutting services

Closing Date

13 Oct 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Notice of Order for Construction Works Rdw in Hrubieszów. Construction of a sidewalk along Provincial Road No. 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - State Border in the town of Czerniczyn on the section from km 58+159 to km 58+621

Closing Date

12 Oct 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Announcement of the Order for Construction Works Rdw in Zamość: "reconstruction of the Provincial Road No. 863 in the scope of construction of a sidewalk in the town of Szyszków and Naklik on the section from km 15+400 to km 16+067".

Closing Date

27 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Rdw In Hrubieszów. Construction of a sidewalk along Provincial Road No. 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - State Border in the town of Czerniczyn on the section from km 58+159 to km 58+621

Closing Date

12 Oct 2023

Tender Amount

PLN 11.7 Billion (USD 2.7 Billion)
11-20 of 162 archived Tenders