Tenders of Wojewodzkich Drogs In Lublin

Tenders of Wojewodzkich Drogs In Lublin

Wojewodzkich Drogs in Lublin Tender
Poland

Closing Date

31 Aug 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Contract Notice Construction Works Reconstruction of Provincial Road No. 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw From Km 63+002.10 To Km 63+327.92
Wojewodzkich Drogs in Lublin Tender
Poland

Closing Date

24 Aug 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Rdw in Chełm. Separator Cleaning Services.
Wojewodzkich Drogs in Lublin Tender
Poland

Closing Date

7 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Contract Notice Construction Works Expansion of the Provincial Road No. 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola Consisting in the Construction of Sidewalk At Km 10+577 To Km 10+953 In Węglin
Wojewodzkich Drogs in Lublin Tender
Civil And Construction...+1Road Construction
Poland

Closing Date

7 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Rdw in Parczew: Renovation of Voivodship Road No. 813, Section From Km 29+760 To Km 30+760 In Komarówka Podlaska
Wojewodzkich Drogs in Lublin Tender
Poland

Closing Date

1 Mar 2023

Tender Amount

Refer Documents 
"Dostawa Mieszanka Mineralno - Asfaltowa Na Zimno Do Rdw We Włodawieawieawieawieawiena"
Wojewodzkich Drogs in Lublin Tender
Poland

Closing Date

16 Jun 2023

Tender Amount

Refer Documents 
1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr I – Rdw W Białej Podlaskiej Zakres: Zadanie Nr I – Rdw W Białej Podlaskiej: Drogi Nr: 806, 808, 811, 812, 813, 816, 698, 803, 807 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 28 908 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe:22 052 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 7 910 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 182 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Ii – Rdw W Chełmie Zakres Drogi Nr: 812, 842, 844, 846, 829, 837, 838, 841, 843 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 22 864 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 35 188 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 4 133 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 310 M2 2. .wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Iii – Rdw W Hrubieszowie Zakres: Zadanie Nr Iii – Rdw W Hrubieszowie: Drogi Nr: 844, 846, 850, Była Dk Nr 17, 865, 816, 852, 867 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 27 027 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 13 349 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 6 618 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych: 30 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:1 420 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 80 M2 2. . Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Iv – Rdw W Lublin Z/s W Bychawie Zakres: Zadanie Nr Iv – Rdw W Lublin Z/s W Bychawie: Drogi Nr: 747, 828, 830, 833, 835, 835a, 842, 874, 809, 809a, 822, 822a, 827, 834, 836, Dawna Dk19 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 20 000 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 21 200 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 1 400 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych:1 300 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:700 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 300 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr V – Rdw W Parczewie Zakres: Zadanie Nr V – Rdw W Parczewie: Drogi Nr: 813, 815, 820, 828, 809, 814, 819, 821, 829 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe :683 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 8 303 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 1 341 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych:415 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:335 M2 Symbole Znaków – Piktogramy Z Mas Termoplastycznych:17 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania:310 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Vi – Rdw W Puławach Zakres: Zadanie Nr Vi – Rdw W Puławach: Drogi Nr: 801, 824, 830, 874, 738, 741, 743, 826, 831, 832, 854, 857, D. 17, D. 19 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 15 669 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 10 340 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 4 041 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych: 780 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:1 550 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania:150 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Vii – Rdw We Włodawie Zakres: Zadanie Nr Vii – Rdw We Włodawie: Drogi Nr: 812, 816, 819 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 16 867,80 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 37 760,56 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 5 536,01 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 617,35 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Viii – Rdw W Zamościu Zakres: Zadanie Nr Viii – Rdw W Zamościu : Drogi Nr: 835, 858, 837, 843, 849, 853, 863, 877 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 14 109 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 23 919 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 783 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych: 800 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych: 999 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 130 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…”
Wojewodzkich Drogs in Lublin Tender
Poland

Closing Date

14 Apr 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Before the Order is Remont Chodnik W Miejscności Dubów W Ciągu Drogi Wojewózka Nr 812 Biała Podlaska-wisznice-włodawa-chełmowiec-krastaw Od Km 12+198 Km 13+379 Zakres Robót : Rowókonanie Robe - Rozótowe - Wydrójów Narzestawów - Zarzestawów - Zaciestawów - Zyniaki, Mayta (inów - Wutki - Wejkotówów-Zu-Podrójów -Zutki - Wuty- Wutki -Zu- Wu- Wuty-Zu-Zu-Zuty-Podrójów -Zuty-Zuty- Wuty-Podrójów - Wuty-Podrójów -Zm 128-Podrójów -Zm 128-Podrójów -Wuty- Wutki, Mayowa, Mayowayowa, Zm 12 "G.4-10cm Mieszanka Betonowa O Rm=5mpa Zgęm Podwierzchnia Zwierzchnią Z Betonowej Kostki Brukowska - Wykonanie Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzachni Zwierzchnia Zwierzów Betonskich Gr-8m" (in Polish). "30 Cm Po Obu Stronach Chodnik I Zjazdów Gruntem Dowiezionym Wraz z Obsianie Nasionami Trawówka"
Wojewodzkich Drogs in Lublin Tender
Poland

Closing Date

6 Jun 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Zakres Robót covers: -roboty Pomiarowe -rozebranie Nawierzchni Z Betonowa Kostki Brukowska Oraz O Coasty I Krawężów Betonowych Wraz Zworzowa Z Wyworz Za Budowy I Utyzacja Nat Wykonawcy - Zwierzów Narzów Narzowa Zawisowa Zwierzowa Zworzowa Zworzów Wworzowa Zworzów Wworzów Wworzów Wętowa Za Budowy I Utynów Wętowa Za Budowy -Nat Wyt Wyt Wyt Wyt Wyt Wykont Wykont Wykont Wykoncy -Kawcy -Zwat Wawcy -Zwat Wykoncy -Zwat Wykoncy -Zwainski -Zwaczów -inski -Zwarzów Wworzów Wwaczów Wworzów Wworzowa Zworzów Wworzów Wworzów Wworzów Wworzowa Za Wworzowa Zowa Za "Cm Na Ławie Betonowa Z Oporem - Ociety o Coasty Betonowych Gr.6-8cmmmmm. At Betonowa, Z Oporem -wynów Podbudowy Mieszanka Betonowa - Nawierzchni Z Betonowa Kostki Brukowska Gr. 6-8 Cm -oczyści I Skropienie Warstw constructów - Warstwyński Wyrówna Zuton
Wojewodzkich Drogs in Lublin Tender
Poland

Closing Date

21 Jul 2023

Tender Amount

PLN 8.5 Billion (USD 2.1 Billion)
Rdw in Hrubieszów. Renovation of the surface of Dw No. 846, section Kukawka - Teratyn, from km 21+393 to km 42+549 and Voivodeship Road No. 844, section Białopole - Hrubieszów - Mircze From km 24+951 to km 70+180.
Wojewodzkich Drogs in Lublin Tender
Poland

Closing Date

25 Jul 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland-lublin: Construction, Foundation And Surface Works For Highways, Roads
1-10 of 63 archived Tenders