Tenders of Wojewodzkich Drogs In Lublin

Tenders of Wojewodzkich Drogs In Lublin

Poland
Notice of ordering Rdw services in Puławy. Cleaning of separators in road lanes located along provincial roads in the Rdw area in Puławy.

Closing Date

5 Oct 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Rdw in Puławy: Renovation of the sidewalk along the Provincial Road No. 874 Zarzecze - Puławy - Road 826 in the town of Zarzecze

Closing Date

21 Nov 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Announcement of the procurement of Rdw services in Zamość for room cleaning services in 2024.

Closing Date

16 Nov 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Rdw In Hrubieszów. Room Cleaning Services in 2024

Closing Date

10 Nov 2023

Tender Amount

PLN 34.9 Million (USD 8.6 Million)
Poland
Procurement notice Construction works Rdw in Zamość Renovations of sidewalks Task 2 From Józefów

Closing Date

21 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr I – Rdw W Białej Podlaskiej Zakres: Zadanie Nr I – Rdw W Białej Podlaskiej: Drogi Nr: 806, 808, 811, 812, 813, 816, 698, 803, 807 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 28 908 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe:22 052 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 7 910 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 182 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Ii – Rdw W Chełmie Zakres Drogi Nr: 812, 842, 844, 846, 829, 837, 838, 841, 843 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 22 864 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 35 188 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 4 133 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 310 M2 2. .wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Iii – Rdw W Hrubieszowie Zakres: Zadanie Nr Iii – Rdw W Hrubieszowie: Drogi Nr: 844, 846, 850, Była Dk Nr 17, 865, 816, 852, 867 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 27 027 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 13 349 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 6 618 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych: 30 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:1 420 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 80 M2 2. . Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Iv – Rdw W Lublin Z/s W Bychawie Zakres: Zadanie Nr Iv – Rdw W Lublin Z/s W Bychawie: Drogi Nr: 747, 828, 830, 833, 835, 835a, 842, 874, 809, 809a, 822, 822a, 827, 834, 836, Dawna Dk19 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 20 000 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 21 200 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 1 400 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych:1 300 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:700 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 300 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr V – Rdw W Parczewie Zakres: Zadanie Nr V – Rdw W Parczewie: Drogi Nr: 813, 815, 820, 828, 809, 814, 819, 821, 829 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe :683 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 8 303 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 1 341 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych:415 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:335 M2 Symbole Znaków – Piktogramy Z Mas Termoplastycznych:17 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania:310 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Vi – Rdw W Puławach Zakres: Zadanie Nr Vi – Rdw W Puławach: Drogi Nr: 801, 824, 830, 874, 738, 741, 743, 826, 831, 832, 854, 857, D. 17, D. 19 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 15 669 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 10 340 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 4 041 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych: 780 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych:1 550 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania:150 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Vii – Rdw We Włodawie Zakres: Zadanie Nr Vii – Rdw We Włodawie: Drogi Nr: 812, 816, 819 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 16 867,80 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 37 760,56 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 5 536,01 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 617,35 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…” 1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku Zadanie Nr Viii – Rdw W Zamościu Zakres: Zadanie Nr Viii – Rdw W Zamościu : Drogi Nr: 835, 858, 837, 843, 849, 853, 863, 877 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Osiowe : 14 109 M2 Malowanie Cienkowarstwowe Linie Krawędziowe: 23 919 M2 Linie Na Skrzyżowaniach I Przejściach Dla Pieszych – Oznakowanie Cienkowarstwowe: 783 M2 Malowanie Linie Osiowe I Krawędziowe Z Mas Chemoutwardzalnych: 800 M2 Linie Na Skrzyżowaniach Przejściach Dla Pieszych, Pasy Spowalniające Z Mas Chemoutwardzalnych: 999 M2 Ścieranie Zbędnego Oznakowania: 130 M2 2. Wykonawca Zleci Wykonanie Badań I Pomiarów Wykonanego Oznakowania Poziomego Niezależnemu Laboratorium Drogowemu– Zgodnie Z Szczegółową Specyfikacja Techniczną: A) Pomiar W Ciągu 14-30 Dni Po Wykonaniu Robót - Pomiar Widzialności Oznakowania W Dzień, - Pomiar Widzialności Oznakowania W Nocy, - Pomiar Szorstkości Oznakowania, B) Pomiar W Okresie Eksploatacji W 8 M-cu Od Daty Odbioru Ostatecznego - Pomiar Widzialności W Nocy Koszt Wykonania Pomiarów Wykonawca Winien Wliczyć W Cenę Oferty. 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia Podany Jest W „wykazie Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem: „odtworzenie Oznakowania Poziomego Na Drogach Wojewódzkich Administrowanych Przez Zarząd Dróg Wojewódzkich W Lublinie W 2023 Roku”– Załącznik Nr 3. 4. Zamówienie Należy Wykonać Zgodnie Ze Specyfikacją Techniczną D 00.00.00 „wymagania Ogólne”, D.07.01.01„poziome Oznakowanie Dróg” Oraz Z Ww. „wykazem Odcinków Dróg Wojewódzkich Administrowanych Przez Zdw W Lublinie Objętych Zamówieniem…”

Closing Date

16 Jun 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Rdw In Hrubieszów. Construction of a sidewalk along Provincial Road No. 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - State Border in the town of Czerniczyn on the section from km 58+159 to km 58+621

Closing Date

12 Oct 2023

Tender Amount

PLN 11.7 Billion (USD 2.7 Billion)
Poland
Rdw in Chełm. Separator Cleaning Services.

Closing Date

24 Aug 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Civil And Construction...+1Road Construction
Poland
Rdw in Parczew: Renovation of Voivodship Road No. 813, Section From Km 29+760 To Km 30+760 In Komarówka Podlaska

Closing Date

7 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Contract Notice Construction Works Reconstruction of Provincial Road No. 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw From Km 63+002.10 To Km 63+327.92

Closing Date

31 Aug 2023

Tender Amount

Refer Documents 
1-10 of 171 archived Tenders