Active Tenders of Samodzielny Publiczny Zak Ad Opieki Zdrowotnej Zesp Szpitali Miejskich W Chorzowie

Active Tenders of Samodzielny Publiczny Zak Ad Opieki Zdrowotnej Zesp Szpitali Miejskich W Chorzowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESP SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE Tender

Poland

Poland-chorzów: Medical Equipments, Pharmaceuticals And Personal Care Products

Opening Date

12 Sep 2022

Closing Date

13 Oct 2022

Tender Amount

PLN 5.4 Million (USD 1.1 Million)