Active Tenders in Poland

Active Tenders in Poland

Centrum Informatyki Resortu Finansow Tender

Poland

Operation And Modernization Of It Infrastructure And Services For The Needs Of The Central Register Of General Powers Of Attorney

Opening Date

13 Apr 2022

Closing Date

15 Oct 2022

Tender Amount

NA

Wojew dzki Szpital Okulistyczny W Krakowie Tender

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Dostawy Dostawa Tonometru

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Prokuratura Krajowa Tender

Poland

Poland-warsaw: Data Transmission Servicestype Of Buyer: Ministry and any Other National Or Federal Authoritiesnotice Type: Modification Of A Contract/concession During Its Termtype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

08 Mar 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Ministerstwo Funduszy I Polityki Regionalnej Tender

Poland

Poland-warsaw: Public Relations Servicestype Of Buyer: Ministry and any Other National Or Federal Authoritiesnotice Type: Buyer Profiletype Of Procedure: Not Applicabletype Of Contract: Services

Opening Date

08 Mar 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Gmina Ogrodzieniec Tender

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Roboty Budowlane Kompleksowe Unieszkodliwienie Odpadów Zawierających Azbest Z Budynków Mieszkalnych I Gospodarczych Na Terenie Gminy Ogrodzieniec (etap I) – 3 Części

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Opolu Tender

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Usługi Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Medycyny Pracy .

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Gmina Kazimierz Biskupi Tender

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Roboty Budowlane Budowa Oświetlenia Energooszczędnego W Nieświastowie

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Gmina Tomasz w Mazowiecki Tender

Poland

Ogłoszenie O Zmianie Ogłoszenia Rozwój Gospodarki Turystycznej W Oparciu O Wykorzystanie Walorów Krajobrazowych W Celu Zagospodarowania Turystyczno-rekreacyjnego Terenu Nad Zalewem Sulejowskim W Miejscowości Smardzewice

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Komenda Glowna Stra y Granicznej Tender

Poland

Poland-warsaw: Personal Computerstype Of Buyer: Ministry and any Other National Or Federal Authoritiesnotice Type: Modification Of A Contract/concession During Its Termtype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

08 Mar 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Wojewodzki Szpital Zespolony W Elblagu Tender

Poland

Poland-elbląg: Injectable Solutions

Opening Date

27 Jul 2022

Closing Date

26 Aug 2022

Tender Amount

PLN 2.3 Million
1-10 of 8476 active Tenders
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY
https://bidassist.com/hdfc-term-insurance-plans
whatsapp chat