Archived Tenders of Overkalix Kommun

Archived Tenders of Overkalix Kommun

Overkalix Kommun Tender

Sweden

Entreprenaden Omfattar Projektering, Rivning, Installation Och Idrifttagning Av Reservkraftsystem Inom Två Befintliga Fastigheter.

Opening Date

06 Apr 2022

Closing Date

06 May 2022

Tender Amount

NA

Overkalix Kommun Tender

Sweden

Bemanningstjänster Sjuksköterskor

Opening Date

03 May 2022

Closing Date

19 May 2022

Tender Amount

NA