Active Tenders of Oslo Kommune V Brann Og Redningsetaten

Active Tenders of Oslo Kommune V Brann Og Redningsetaten

Oslo kommune v Brann og redningsetaten Tender

Norway

Maskinstigebil Med Brannpumpe (eng. Turntable Ladder)

Opening Date

02 Oct 2022

Closing Date

09 Nov 2022

Tender Amount

NA