Active Tenders of Komunalno Preduze E Vodovod I Kanalizacija A D Isto No Sarajevo

Active Tenders of Komunalno Preduze E Vodovod I Kanalizacija A D Isto No Sarajevo

KOMUNALNO PREDUZE E VODOVOD I KANALIZACIJA A D ISTO NO SARAJEVO Tender

-

Услуга Сервисирања И Баждарења Водомјера

Opening Date

17 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KOMUNALNO PREDUZE E VODOVOD I KANALIZACIJA A D ISTO NO SARAJEVO Tender

-

Набавка Водомјера И Остале Опреме За Мјерење И Очитање Потрошње Воде

Opening Date

14 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KOMUNALNO PREDUZE E VODOVOD I KANALIZACIJA A D ISTO NO SARAJEVO Tender

-

Набавка Центрифугалних Пумпи За Питку Воду

Opening Date

12 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KOMUNALNO PREDUZE E VODOVOD I KANALIZACIJA A D ISTO NO SARAJEVO Tender

-

Набавка Центрифугалних Пумпи За Питку Воду И Електро Ормара

Opening Date

24 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KOMUNALNO PREDUZE E VODOVOD I KANALIZACIJA A D ISTO NO SARAJEVO Tender

Bosnia and Herzegovina

Набавка Центрифугалних Пумпи За Питку Воду

Opening Date

07 Apr 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KOMUNALNO PREDUZE E VODOVOD I KANALIZACIJA A D ISTO NO SARAJEVO Tender

Bosnia and Herzegovina

Испорука И Монтажа Опреме За Хлоринацију На Вдс "грабски Млини"

Opening Date

08 Sep 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KOMUNALNO PREDUZE E VODOVOD I KANALIZACIJA A D ISTO NO SARAJEVO Tender

-

Испорука И Монтажа Опреме За Управљање И Даљински Надзор Водоводних Објеката На Вдс Грабски Млини

Opening Date

09 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KOMUNALNO PREDUZE E VODOVOD I KANALIZACIJA A D ISTO NO SARAJEVO Tender

-

Грађевински Радови - Фрезање И Чишћење Рова У Асфалтној Подлози

Opening Date

27 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA