Active Tenders of Kazneno Popravni Zavod Poluotvorenog Tipa Busova A

Active Tenders of Kazneno Popravni Zavod Poluotvorenog Tipa Busova A

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVA A Tender

-

Sukcesivna Nabava Hrane Za Koke Nosilice U Kpz Pt Busovača

Opening Date

08 Jul 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVA A Tender

-

Sukcesivna Nabava Usluga Osiguranja Imovine, Osiguranja Zaposlenih I Osiguranja Osuđenih Osoba U Kazneno - Popravnom Zavodu Poluotvorenog Tipa Busovača

Opening Date

30 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVA A Tender

Bosnia and Herzegovina

Sukcesivna Nabava Usluga Grijanja Putem Korištenja Energenata Na Biomasu – Pelet Za Potrebe Kazneno – Popravnog Zavoda Poluotvorenog Tipa Busovača

Opening Date

12 Sep 2022

Closing Date

27 Oct 2022

Tender Amount

NA

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVA A Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabava Hd Video Nadzornog Sustava Sa Ugradnjom U Kazneno – Popravnom Zavodu Poluotvorenog Tipa Busovača

Opening Date

21 Sep 2022

Closing Date

06 Oct 2022

Tender Amount

NA

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVA A Tender

Bosnia and Herzegovina

Sukcesivna Nabava Usluga Osiguranja Imovine, Osiguranja Zaposlenih I Osiguranja Osuđenih Osoba U Kazneno - Popravnom Zavodu Poluotvorenog Tipa Busovača

Opening Date

13 Apr 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVA A Tender

-

Sukcesivna Nabava Usluga Grijanja Putem Korištenja Energenata Na Biomasu – Pelet Za Potrebe Kazneno – Popravnog Zavoda Poluotvorenog Tipa Busovača

Opening Date

17 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVA A Tender

-

Sukcesivna Nabava Usluga Grijanja Putem Korištenja Energenata Na Biomasu – Pelet Za Potrebe Kazneno – Popravnog Zavoda Poluotvorenog Tipa Busovača

Opening Date

22 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA