Active Tenders of Kantonalno Tu Ila Tvo Kantona Sarajevo

Active Tenders of Kantonalno Tu Ila Tvo Kantona Sarajevo

KANTONALNO TU ILA TVO KANTONA SARAJEVO Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Kompjuterske Opreme Za Potrebe Kantonalnog Tužilaštva Kantona Sarajevo

Opening Date

27 Sep 2022

Closing Date

13 Oct 2022

Tender Amount

NA

KANTONALNO TU ILA TVO KANTONA SARAJEVO Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Usluga Čišćenja Poslovnih Prostorija U Zgradi Kantonalnog Tužilaštva Kantona Sarajevo

Opening Date

26 Apr 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KANTONALNO TU ILA TVO KANTONA SARAJEVO Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Licenci Za Potrebe Kantonalnog Tužilaštva Kantona Sarajevo

Opening Date

27 Sep 2022

Closing Date

12 Oct 2022

Tender Amount

NA