Active Tenders of Kancelaria Prezesa Rady Ministr W

Active Tenders of Kancelaria Prezesa Rady Ministr W

Office of the President of the Council of Ministers Tender

Poland

Poland-warsaw: Public-telephone Services

Opening Date

09 Sep 2022

Closing Date

07 Oct 2022

Tender Amount

NA

Office of the President of the Council of Ministers Tender

Poland

Poland-warsaw: Information And Promotion Products

Opening Date

26 Aug 2022

Closing Date

29 Sep 2022

Tender Amount

NA

Office of the President of the Council of Ministers Tender

Poland

Poland-warsaw: Translation Services

Opening Date

31 Aug 2022

Closing Date

30 Sep 2022

Tender Amount

NA

Office of the President of the Council of Ministers Tender

Poland

Poland-warsaw: Video-conferencing Equipment

Opening Date

30 Aug 2022

Closing Date

26 Sep 2022

Tender Amount

NA

Office of the President of the Council of Ministers Tender

Poland

Poland-warsaw: Promotional Services

Opening Date

19 Sep 2022

Closing Date

17 Oct 2022

Tender Amount

NA

Office of the President of the Council of Ministers Tender

Poland

Przedmiotem Zamówienia Jest Organizacja Wydarzeń Medialnych Na Potrzeby Kampanii Społecznych I Informacyjnych Realizowanych Przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Opis Przedmiotu Zamówienia Stanowi Załącznik Nr 1 Do Swz, A Zamówienie Będzie Realizowane Na Warunkach Określonych W Projektowanych Podstawieniach Umowy Stanowiących Załącznik Nr 2 Do Swz. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Opening Date

07 Sep 2022

Closing Date

03 Oct 2022

Tender Amount

PLN 472 K (USD 97.7 K)

Office of the President of the Council of Ministers Tender

Poland

Poland-warsaw: Software Package And Information Systems

Opening Date

02 Sep 2022

Closing Date

29 Sep 2022

Tender Amount

PLN 183.9 K (USD 38.1 K)

Office of the President of the Council of Ministers Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Usługi Usługa Ochrony Osób I Mienia Oraz Obsługa Recepcji Nr Tp-38/2022

Opening Date

-

Closing Date

04 Oct 2022

Tender Amount

NA

Office of the President of the Council of Ministers Tender

Poland

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA