Active Tenders of Kaliskie Linie Autobusowe Sp Z O O

Active Tenders of Kaliskie Linie Autobusowe Sp Z O O

Kaliskie Linie Autobusowe Sp z o o Tender

Poland

1. Przedmiotem Zamówienia Jest Sukcesywna Dostawa Oleju Napędowego Do Stacji Paliw Kaliskich Linii Autobusowych Sp. Z O.o. Zlokalizowanej Przy Ul. Wrocławskiej 30-38 W Kaliszu. 2. Szacunkowa Wielkość Zamówienia Wynosi 1 773 M3 (tysiąc Siedemset Siedemdziesiąt Trzy M3) Oleju Napędowego On Standardowego. 3. Dostarczone Paliwo Musi Spełniać Wymagania Jakościowe Określone W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Z Dnia 9 Października 2015 R. W Sprawie Wymagań Jakościowych Dla Paliw Ciekłych (dz. U. Z 2015 R. Poz. 1680); W Przypadku Zmiany Przepisów Przywołanych Powyżej Lub Ich Zastąpieniu Innymi Przepisami, Dostarczany Produkt Każdorazowo Powinien Spełniać Wymagania Wynikające Z Przepisów Obowiązujących W Dniu Dostawy. 4. Zamawiający Zastrzega Sobie Prawo Do Zmian Ilościowych Asortymentu Tj. Podana Wielkość Zapotrzebowania Zamawiającego Na Paliwo Może Ulec Zwiększeniu Bądź Zmniejszeniu, Jednakże Maksymalnie O 20%, Nie Powodując Zmiany Żadnych Warunków Zamówienia, Określonych W Swz I Zadeklarowanych Przez Wykonawcę W Ofercie. 5. Podane Ilości Obejmują Roczne Zapotrzebowanie Zamawiającego Na Olej Napędowy W Czasie Trwania Umowy Tj. Od Dnia 01.01.2023 R. Do Dnia 31.12.2023 R. 6. Zamawiający Będzie Składał Zamówienia Precyzując Ilość Zamawianego Oleju Napędowego, W Dni Robocze Od Poniedziałku Do Piątku Z Wyłączeniem Dni Ustawowo Wolnych Od Pracy, W Godz. Od 07:00 Do 15:00. Z Tym, Że Zamówienia Do Realizacji Na Dzień Następny Będą Składane Najpóźniej Do Godz. 11:00 Dnia Poprzedzającego Realizację. Zamówienie Złożone Po Godz. 11:00 Będzie Traktowane Jako Zamówienie Złożone Następnego Dnia Roboczego. 7. Zamawiający Wymaga, Aby Poszczególne Dostawy Odbywały Się W Dni Robocze W Godzinach Od 07:00 Do 12:00 (z Wyłączeniem Przypadających W Te Dni, Dni Ustawowo Wolnych Od Pracy), W Terminie Nie Dłuższym Niż 29 Godzin Od Momentu Złożenia Przez Zamawiającego Zamówienia 8. Zamawiający Wymaga By Minimalna Wielkość Jednorazowej Dostawy Paliw Wynosiła 20 M3, Natomiast Maksymalna Wielkość Jednorazowej Dostawy Paliw Wynosiła 32 M3. 9. Każda Dostawa Realizowana Będzie Wraz Z Potwierdzeniem Pochodzenia Produktu – Dowodem Wydania Z Bazy Paliw Oraz Powiązanym Z Nim Świadectwem Jakości Zawierającym Unikatowy Numer Dowodu Wydania, Wystawionymi Nie Wcześniej Niż 48 Godzin Przed Dostawą. 10. Odbiór Paliwa Będzie Się Odbywał Pod Nadzorem Komisji, W Skład Której Będzie Wchodzić Przedstawiciel Zamawiającego Oraz Przedstawiciel Wykonawcy (np. Kierowca Autocysterny). Pomiar Ilości Dostarczonego Paliwa Nastąpi Za Pomocą Systemu Elektronicznego Na Podstawie Wskazań Urządzeń Pomiarowych Zamawiającego, Celem Określenia Ilości Paliwa Przyjętego W Temperaturze Referencyjnej +15oc. Podstawą Do Wystawienia Faktury Będzie Pomiar Dokonany Urządzeniami Zamawiającego Przy Odbiorze Paliwa. 11. Zamawiający Wymaga, Aby Paliwo Było Dostarczane Cysternami Samochodowymi Będącymi W Dyspozycji Wykonawcy Spełniającymi Wymogi Prawa W Zakresie Przewozu Towarów Niebezpiecznych. 12. Roztankowywanie Dostarczonego Paliwa Odbywać Się Będzie W Sposób Grawitacyjny, Cysterna Dostarczająca Paliwa Musi Być Zaplombowana – Zerwania Plomb Będzie Dokonywał Kierowca Cysterny, W Obecności I Za Zgodą Pracownika Zamawiającego. 13. Dostawy Odbywać Się Będą Do Stacji Paliw Zamawiającego, Położonej Na Terenie Zajezdni Autobusowej Przy Ulicy Wrocławskiej 30-38 W Kaliszu, Na Koszt I Ryzyko Wykonawcy. 14. Wykonawca Jest Odpowiedzialny Za Zamówione Paliwo Do Chwili Spuszczenia Go Do Zbiornika/komór Zamawiającego. 15. Wykorzystywanie Przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia: W Większej Części – Jako Paliwo W Ramach Eksploatacji Pojazdów Własnych, W Pozostałej Części – Do Prowadzonej Pomocniczej Działalności Gospodarczej; W Zakresie Obrotu Paliwami W Rozumieniu Art. 32 Ust. 1 Pkt 4 Ustawy Z Dnia 10 Kwietnia 1997 R. Prawo Energetyczne (t. J. Dz. U. Z 2021 R. Poz. 716, Z Późn. Zm.), W Ramach Realizacji Uprawnień Wynikających Z Posiadanej Koncesji Na Obrót Paliwami Ciekłymi (opc) Ważnej Do 2030 R.. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Opening Date

21 Sep 2022

Closing Date

24 Oct 2022

Tender Amount

NA