Active Tenders of Kalinovik Municipality

Active Tenders of Kalinovik Municipality

KALINOVIK MUNICIPALITY Tender

-

Nabavka Radova Na Proširenju Dionice Puta "konjska Voda - Džaferov Potok"

Opening Date

31 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KALINOVIK MUNICIPALITY Tender

-

Izgradnja Javne Rasvjete U Naselju Jelašca, Opština Kalinovik

Opening Date

14 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KALINOVIK MUNICIPALITY Tender

-

Nabavka Robe, Bilbord Ograde Sa Ugradnjom

Opening Date

03 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KALINOVIK MUNICIPALITY Tender

-

Nabavka Usluga Odobravanja Dugoročnog Kreditnog Zaduženja

Opening Date

16 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KALINOVIK MUNICIPALITY Tender

Bosnia and Herzegovina

Sanacija Zgrada Kolektivnog Staovanja

Opening Date

17 Apr 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KALINOVIK MUNICIPALITY Tender

-

Nabavka Roba Novih Terenskih Vozila

Opening Date

10 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KALINOVIK MUNICIPALITY Tender

-

Izgradnja Javne Rasvjete Za Naselje Jelašca, Opština Kalinovik, Ponovljeni Postupak

Opening Date

18 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KALINOVIK MUNICIPALITY Tender

-

Nabavka Radova, Izgradnja Rezervoara Za Vodu U Turističkom Kompleksu Zelengora

Opening Date

27 Jul 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA