Active Tenders of K Pi Ski Poviat

Active Tenders of K Pi Ski Poviat

K pi ski poviat Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Roboty Budowlane Remont I Modernizacja Odcinków Dróg Powiatowych Na Terenie Gmin Powiatu Kępińskiego: Droga Powiatowa Nr 5700p W M. Łęka Opatowska, Droga Powiatowa Nr5689p Piotrówka- Ignacówka

Opening Date

-

Closing Date

06 Oct 2022

Tender Amount

NA