Active Tenders of As Sadales Tikls

Active Tenders of As Sadales Tikls

AS Sadales tikls Tender

Latvia

Vispārējie Būvdarbi; Ūdensapgādes Un Kanalizācijas Sistēmu Būvdarbi, Ieskaitot Ugunsdzēsības Sistēmas; Siltumapgādes, Ventilācijas Un Gaisa Kondicionēšanas Sistēmu Būvdarbi; Mehānisko Iekārtu Izbūves, Pārbūves Un Atjaunošanas Darbi; Hidrotehnisko Būvju Būvdarbi; Elektroietaišu Būvniecības, Pārbūves, Atjaunošanas Un Remontdarbi Līdz 1000 V; Elektroietaišu Būvniecības, Pārbūves, Atjaunošanas Un Remontu Darbi 6-20 Kv; 110 Kv Un 330 Kv Elektroietaišu, T.sk. Releju Aizsardzības, Automātikas Un Vadības Sistēmu Izbūves, Pārbūves Un Atjaunošanas Darbi; Elektronisko Sakaru Sistēmu Un Tīklu Projektēšana; Elektronisko Sakaru Sistēmu Un Tīklu Izbūve, Pārbūve, Atjaunošana Un Būvdarbu Vadīšana; Elektroietaišu Līdz 20 Kv Projektēšana; 110 Kv Un 330 Kv Elektroietaišu, T.sk.releju Aizsardzības, Automātikas Un Vadības Sistēmu Projektēšana; 0,4-20 Kv Elektropārvades Līniju Trašu Tīrīšana Un Atsevišķu Koku Apzāģēšana/nozāģēšana.. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Opening Date

31 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA