Reset All
P Rnu Linnavalitsus
Active Global Tenders of P Rnu Linnavalitsus

Active Global Tenders of P Rnu Linnavalitsus

12 of P Rnu Linnavalitsus found. View complete global tender details and tender notices (NIT) for FREE. Get tender corrigendum updates. Download tender documents.

P rnu Linnavalitsus

Estonia

City Government Building Interior Cleaning Service

Opening Date

09 Oct 2021

Closing Date

28 Oct 2021

Tender Amount

NA

P rnu Linnavalitsus

Estonia

Maintenance Of Traffic Control Equipment In The Center Of Pärnu From 01.01.2022 To 31.12.2026

Opening Date

06 Oct 2021

Closing Date

08 Nov 2021

Tender Amount

NA

P rnu Linnavalitsus

Estonia

Purchase Of Office Supplies

Opening Date

21 Sep 2021

Closing Date

25 Oct 2021

Tender Amount

NA

P rnu Linnavalitsus

Estonia

Liikluskorraldusvahendite Hooldus Pärnu Linna Osavaldades

Opening Date

08 Oct 2021

Closing Date

12 Nov 2021

Tender Amount

NA

P rnu Linnavalitsus

Estonia

Audru Osavalla Haljasalade Hooldus

Opening Date

14 Oct 2021

Closing Date

15 Nov 2021

Tender Amount

NA

P rnu Linnavalitsus

Estonia

Liikluskorraldusvahendite Hooldus Pärnu Keskuslinnas 01.01.2022 Kuni 31.12.2026

Opening Date

04 Oct 2021

Closing Date

08 Nov 2021

Tender Amount

NA

P rnu Linnavalitsus

Estonia

Pärnu Linnavalitsuse Kantselei Korraldab Ühishanke „kontoritarvet Ostmine“, Mille Eesmärgiks On Mitme Pakkujaga Raamlepingu Sõlmimine Vastavalt Hankedokumentides (edaspidi Ka „hd“) Kirjeldatule. Riigihange On Jagatud Kaheks Osaks – Kontoritarvete Ostmine Ja Koopiapaberi Ostmine. Mõlemas Osas Sõlmitakse Raamlepingud Kõikide Kvalifitseeritud Ja Vastavaks Tunnistatud Pakkumuse Esitanud Pakkujatega. riigihanke Puhul On Tegemist E-kataloogi Hankega, Kus Pakkujatel On Õigus Muuta Raamlepingu Kehtivuse Jooksul Pakutud Toodete Infot, Sh Kustutada Või Lisada Tooteid, Mis Vastavad Tehnilises Kirjelduses Nimetatule.

Opening Date

20 Sep 2021

Closing Date

25 Oct 2021

Tender Amount

NA

P rnu Linnavalitsus

Estonia

Diislikütuse Ostmine Katlamajadele

Opening Date

18 Oct 2021

Closing Date

27 Oct 2021

Tender Amount

NA

P rnu Linnavalitsus

Estonia

Pärnu Munamäe Kohvik-vaatetorni Ja Skatepargi Projekteerimine

Opening Date

08 Oct 2021

Closing Date

25 Oct 2021

Tender Amount

NA

P rnu Linnavalitsus

Estonia

Linnavalitsuse Hoone Sisekoristuse Teenus

Opening Date

08 Oct 2021

Closing Date

28 Oct 2021

Tender Amount

NA
1-10 of 12 active Global Tenders
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY
whatsapp chat