Tenders of Agentsiya Za Sotsialno Podpomagane Chrez Regionalna Direktsiya Za Sotsialno Podpomagane Vidin

Tenders of Agentsiya Za Sotsialno Podpomagane Chrez Regionalna Direktsiya Za Sotsialno Podpomagane Vidin

Sorry!
No Active
Tenders of Agentsiya Za Sotsialno Podpomagane Chrez Regionalna Direktsiya Za Sotsialno Podpomagane Vidin
found
Check archived
Tenders of Agentsiya Za Sotsialno Podpomagane Chrez Regionalna Direktsiya Za Sotsialno Podpomagane Vidin
Bulgaria
Bulgaria-vidin: Petroleum Products, Fuel, Electricity And Other Sources Of Energy

Closing Date

17 Oct 2022

Tender Amount

BGN 100 K (USD 53.8 K)
Bulgaria
Bulgaria-vidin: Construction Work

Closing Date

6 Nov 2023

Tender Amount

BGN 51.7 K (USD 28 K)
Bulgaria
Bulgaria-vidin: Fans And Air-conditioning Appliances

Closing Date

19 Oct 2023

Tender Amount

BGN 56.7 K (USD 30.5 K)
Civil Works Others
Bulgaria
Предметът На Оп Е Съобразно Поддейност 1.3 От Проект Н7 От Националния План За Възстановяване И Устойчивост (нпву), Отнасящ Се За Агенцията За Социално Подпомагане (асп). Чрез Реализиране На Предвидените В Поддейността Мерки Ще Се Осигурят Съоръжения За Преодоляване На Препятствия За Лицата С Физически Увреждания, Когато Административната Сграда, В Която Се Предоставят Услуги На Различни Нормативни Основания, Е Многоетажна. Така Ще Се Осигури Свободен Достъп За Всички Граждани, Без Значение От Различията Им, До Услугите, Предоставяни От Асп. Предметът На Оп Включва Закупуване На Верижни Подемници За Преодоляване На Пречки От Физическата Среда, Определени По Брой И Място На Доставка В Техническата Спецификация - Приложение № 1 От Документацията На Оп.. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: Yes

Closing Date

16 Oct 2023

Tender Amount

BGN 31 K (USD 16.7 K)
Bulgaria
Bulgaria-vidin: Repair And Maintenance Services Of Cars

Closing Date

12 Oct 2023

Tender Amount

BGN 50.8 K (USD 27.3 K)