Tenders of Agency For Medicines And Medical Centers Bih

Tenders of Agency For Medicines And Medical Centers Bih

Agency For Medicines And Medical Centers BIH Tender

Bosnia and Herzegovina

Servis Klima U Sjedištu Agencije U Banjaluci

Opening Date

9 Sep 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents

Agency For Medicines And Medical Centers BIH Tender

-

Snimač Traka Sa Trakama Za Trajni Back Up

Opening Date

12 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents

Agency For Medicines And Medical Centers BIH Tender

-

Potrošni Laboratorijski Materijal 2

Opening Date

12 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents

Agency For Medicines And Medical Centers BIH Tender

-

Iznajmljivanje Usluga Data Centra

Opening Date

18 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents

Agency For Medicines And Medical Centers BIH Tender

-

Iznajmljivanje Usluga Data Centra

Opening Date

4 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents

Agency For Medicines And Medical Centers BIH Tender

Bosnia and Herzegovina

Consumable Laboratory Material 3

Opening Date

11 Jan 2023

Closing Date

7 Feb 2023

Tender Amount

Refer Documents

Agency For Medicines And Medical Centers BIH Tender

Bosnia and Herzegovina

Radovi Tekućeg Održavanja U Kontrolnom Laboratoriju Agencije (krov, Prostorije, Server Soba)

Opening Date

21 Oct 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents