Active Tenders of Agencija Za Pru Anje Usluga U Zra Noj Plovidbi Bosne I Hercegovine

Active Tenders of Agencija Za Pru Anje Usluga U Zra Noj Plovidbi Bosne I Hercegovine

AGENCIJA ZA PRU ANJE USLUGA U ZRA NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Podrške Održavanju Sistema Klimatizacije I Grijanja Na Lokacijama Bhansa-e

Opening Date

07 Apr 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA PRU ANJE USLUGA U ZRA NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Usluga Osiguranja Zaposlenika

Opening Date

02 Sep 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA PRU ANJE USLUGA U ZRA NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE Tender

-

Javna Nabavka Licenci Za Autocad

Opening Date

12 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA PRU ANJE USLUGA U ZRA NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabava Materijala Za Održavanje Čistoće

Opening Date

27 Sep 2022

Closing Date

24 Oct 2022

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA PRU ANJE USLUGA U ZRA NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE Tender

Bosnia and Herzegovina

Javna Nabavka Zanavljanja Neusmjerenih Radio Farova (ndb)

Opening Date

19 Aug 2022

Closing Date

06 Oct 2022

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA PRU ANJE USLUGA U ZRA NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE Tender

-

Nabavka Lož Ulja Za Potrebe Agencije Za Pružanje Usluga U Zračnoj Plovidbi Bosne I Hercegovine

Opening Date

18 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA PRU ANJE USLUGA U ZRA NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Usluge Profesionalnog Čišćenja, Dezinfekcije I Održavanja Radnih Prostorija Na Svim Lokacijama Agencije Za Pružanje Usluga U Zračnoj Plovidbi Bih

Opening Date

26 Sep 2022

Closing Date

24 Oct 2022

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA PRU ANJE USLUGA U ZRA NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabava Podrške Održavanju Sistema Klimatizacije I Grijanja Na Lokaciji Jedinice Prilazne I Aerodromske Kontrole Letenja Tuzla

Opening Date

09 Sep 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA PRU ANJE USLUGA U ZRA NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabava Konzultantske Usluge Za Potrebe Provedbe Projekta Izrade Novih Letnih Procedura Za Međunarodne Aerodrome U Bih

Opening Date

28 Apr 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA PRU ANJE USLUGA U ZRA NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Usluge Ispravke Mangair Dps Fdp Software-a

Opening Date

28 Jul 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA
1-10 of 19 active Tenders