Active Tenders of Agencija Za Dr Avnu Slu Bu Fbih

Active Tenders of Agencija Za Dr Avnu Slu Bu Fbih

AGENCIJA ZA DR AVNU SLU BU FBIH Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Usluga Razvoja I Održavanja Is Za Upravljanje Procesom Prijave Na Javne Konkurse Agencije Za Državnu Službu Fbih - Eprijava- Ponovljeni Postupak

Opening Date

26 Sep 2022

Closing Date

12 Oct 2022

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA DR AVNU SLU BU FBIH Tender

-

Nabavka Usluga Fiksne Telefonije

Opening Date

08 Jul 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA DR AVNU SLU BU FBIH Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Licenci Za Microsoft Windows Operativni Sistem I Microsoft Office Programski Paket

Opening Date

27 Sep 2022

Closing Date

11 Oct 2022

Tender Amount

NA