Reset All
6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy
Active Tenders of 6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Active Tenders of 6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-ustka: Cleaning Servicestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

09 Feb 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Roboty Budowlane Roboty Remontowe Ogrodzeń W Kompleksach Wojskowych M. Czarne

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Dostawy Dostawa Ryb Do 6 Wog Ustka W 2022 R.

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-ustka: Commissioning Of Heating Installationstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

07 Jan 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-ustka: Bread Products, Fresh Pastry Goods And Cakestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

07 Jan 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Usługi Wykonanie Rewizji Zewnętrznej, Wewnętrznej, Próby Szczelności Zbiorników Magazynowych, Transportowych, Elastycznych, Legalizacje Oraz Wykonanie Pomiarów Rezystancji Uziemienia W 6 Wog Ustka.

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Ogłoszenie O Wyniku Postępowania Usługi Usługa Konserwacji I Serwisu Systemu Cieplnego Składającego Się Ze Źródeł Ciepła, Sieci Cieplnych C.o. I C.w.u. W Kompleksach Wojskowych W M. Słupsk, M. Redzikowo Oraz W M. Lębork.

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-ustka: Commissioning Of Heating Installationstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Contract Award Without Prior Publicationtype Of Contract: Services

Opening Date

07 Jan 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

Poland

Poland-ustka: Commissioning Of Heating Installationstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

20 Jun 2022

Closing Date

20 Jul 2022

Tender Amount

NA
1-10 of 13 active Tenders
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY
https://bidassist.com/hdfc-term-insurance-plans