Tenders of 4 Military Economic Branch

Tenders of 4 Military Economic Branch

4 MILITARY ECONOMIC BRANCH Tender
Turnkey Projects
Networking Work
Poland
Chapter 4wog-1200.2712.8.2023 Naprawa I Konserwacja Strzelnicy Garnizonowej na Terenie Kompleksu Przyicy Kułom W Gliwicach. Three Etapy W 2023.

Closing Date

17 Feb 2023

Tender Amount

Refer Documents 
4 MILITARY ECONOMIC BRANCH Tender
Poland
The reporting of the 4wog-1200.2712.11.2023 Realization of Zaleców, Przegląd I Naprawy Suwnica Jezdnych Nr 89/61 I 91/61 W Kw Toszek Oraznicy Ręnica Nr 16 W Kw Bytom 2023 R.

Closing Date

2 Mar 2023

Tender Amount

Refer Documents 
4 MILITARY ECONOMIC BRANCH Tender
Poland
Restauration of the Order of the Four Horses of the Ten Commandments (Seament, Iasis, Obiad, Kolacja) for the soldiers of the Military Units at 3 Part 3 of the Partition, Ii Śniadanie, Obiad, Kola, Kolacja) for the soldiers of the Military Units in the Division of Na 3 Part 3 of Part 3 of Part 3 of the Part 3 of the Partition, Partition, Partition of the Restauration of the Restauration, the Restauration, the Obiad, Kolament, Kolament, Kolament, Kolament, Kolament, Kolament, Kola, Kola, Kola, Kola, Kola, for the Military Unity) for the Military Unity of the Military Unity of the Military Unity of the Military Unity of the Military Soldier of the Military Unity of the Army

Closing Date

12 Jan 2023

Tender Amount

Refer Documents 
4 MILITARY ECONOMIC BRANCH Tender
Poland
Chapter 4wog-1200.2712.96.2022 The Regulation of the Inwestorski, Project I Specification at Remont Budynku Nr 19 W Opolu Home 68

Closing Date

10 Feb 2023

Tender Amount

Refer Documents 
4 MILITARY ECONOMIC BRANCH Tender
Poland
Zamiot is Dostawa: Zakup I Dostawa part of the Zamiennych Dojazdów Na Rok 2023 Zbica Na 3 Part. Part 1 – part of the Zamienne Do Pojazdów Honker Maksymalna Wartość Umowy for Part 1 will be the Wartność Wybranty Brutto according to Z Ustalonymy Kryterium Ocenyert. Asking for 100% of the order. The prescription of the Order contains the following Załącznik: • Załącznik Nr 3 – Designed Umowy, • Załącznik Nr 4 – Formula 4 - Formula For the Common Parts of the Premiotation is Dostawa: Zakup I Dostawasta of the Part of the Zamien Domains 2023. Part 2 – Akumulatory Uwaga: 1) Dotyczy Part 2: Cena Za Akumulator, Ujęta przez Wykonawka W Ofercie, Nie Powinna includes Opłata Opłata Oraz Kosztów Utylization. Zużyte Akumulatory Zutylizuje We Własnym Zakresie I Na Własny Koszt, according to Z Obo referring to Transscripts. A) Zamawiać Wymaga Aby Akumulatory were produced by W Zała S complementing the system of Management of Jakość Iso 16949:2016. Akumulatory Dostarczane przez Wykonawka Muszą Spełnią: Pn-en50342-1:2016-01/a1:2019-01 Oraz Pn-en 50342-4:2010. The Masymal Wartość Umowy For Part 2 will be the Kwota, Któr Zamawiać Zamierz Zamierz Zamierzowanie Na Realizacja Za orderenia dla Powyżej Part. The quality of the Officers' Underan W Formula, the Posłuży Zasłuży Zamawiać, discussing the election of the Supreme Court. The Author of the Premiotu Order contains the following Załącznik: • Załącznik Nr 3 - Designed Umowy, • Załącznik Nr 4 – Formula 4 - The Cenowe dla Poszczególnych part • Załącznik Nr 5 - Opismitotu Zamitoniu Załącznik Nr 2miotamiot - Zastawa Zastawa: Zastawa - Zastawa - Zastawa - Zastawa - Zastawa 323. Part 3 – Hmmwv Uwaga: 1) Dotyczy part 3: Maksymalna Wartość Umowy For Part 3 will be the Wartność Wybranty Brutto according to Ustal Kryterium Oceny Ofert. The premiotu of the Order contains the following Załącznik: • Załącznik Nr 3 – Designed Umowy, • Załącznik Nr 4 – Formula 4 - Formula Cenowe for the Common Parts of the Parts of the Umowy

Closing Date

16 Mar 2023

Tender Amount

Refer Documents 
4 MILITARY ECONOMIC BRANCH Tender
Poland
The reporting of the Order of the Support of I Napraw Bieging of Mechanical Vehicles, by the 4th Military Organisation of the Economic Coalition

Closing Date

20 Jan 2023

Tender Amount

Refer Documents 
4 MILITARY ECONOMIC BRANCH Tender
Poland
The reporting of the 4wog.1200.271200.1.2023 Medic services. In Zakresie Medycyna Labor W 2023

Closing Date

20 Jan 2023

Tender Amount

Refer Documents 
4 MILITARY ECONOMIC BRANCH Tender
Poland
The reporting of the Dostawa 4wog-1200.2712.6.2023 Dostawa Opału became the WKołowni W Kompleksach Wojskowych Administred by the 4th Military Organisation W Gliwicach

Closing Date

3 Feb 2023

Tender Amount

Refer Documents 
4 MILITARY ECONOMIC BRANCH Tender
Turnkey Projects
Bridge Construction...+2Civil And Construction, Networking Work
Poland
Chapter 4wog-1200.2712.2023 Roboty Construction Authority. In the division of Na 2 Part

Closing Date

27 Feb 2023

Tender Amount

Refer Documents 
4 MILITARY ECONOMIC BRANCH Tender
Poland
Przedmiotem Zamówienia Jest Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych I Chłodniczych W Obiektach Wojskowych Administrowanych Przez 4 Wog Gliwice W 2023 R. W Podziale Na 8 Części: Część 1 – Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacji Mechanicznej, Klimatyzacji Oraz Urządzeń Chłodniczych W Obiektach Wojskowych Administrowanych Przez Soi Gliwice W 2023 R. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawiera Projektowane Postanowienia Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz), Formularze Cenowe Dla Każdej Części (załącznik Nr 4) Oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 5 Do Swz). Wszystkie Załączniki Stanowią Integralną Część Niniejszej Swz. Zamawiający Dla Wszystkich Części Wymaga Zatrudnienia Przez Wykonawcę Lub Podwykonawcę Na Podstawie Umowy O Pracę, Osób Wykonujących Czynności Przeglądu, Sprawdzenia Zanieczyszczenia, Sprawdzenia Stanu Technicznego Poboru Prądu, Sprawności Instalacji Elektrycznej, Uzupełnienia Dokumentacji Eksploatacyjnej. Wymóg Ten Dotyczy Wyłącznie Osób (pracowników Fizycznych), Które Wykonują Czynności Bezpośrednio Związane Z Wykonaniem Robót Opisanych W Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymóg Ten Nie Dotyczy M.in. Osób Wykonujących Samodzielne Funkcje Techniczne W Budownictwie, Dostawców Materiałów. Sposób Weryfikacji Zatrudnienia Tych Osób, Uprawnienia Zamawiającego W Zakresie Kontroli Spełniania Przez Wykonawcę Wymagań Związanych Z Zatrudnianiem Tych Osób Oraz Sankcji Z Tytułu Niespełnienia Tych Wymagań Opisane Są W Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz). Przedmiotem Zamówienia Jest Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych I Chłodniczych W Obiektach Wojskowych Administrowanych Przez 4 Wog Gliwice W 2023 R. W Podziale Na 8 Części: Część 2 – Przegląd I Konserwacja Klimatyzatorów Oraz Urządzeń Wentylacji Mechanicznej W Kompleksie Wojskowym W Bytomiu, Radzionkowie I Toszku Administrowanych Przez Soi Bytom W 2023 R. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawiera Projektowane Postanowienia Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz), Formularze Cenowe Dla Każdej Części (załącznik Nr 4) Oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 5 Do Swz). Wszystkie Załączniki Stanowią Integralną Część Niniejszej Swz. Zamawiający Dla Wszystkich Części Wymaga Zatrudnienia Przez Wykonawcę Lub Podwykonawcę Na Podstawie Umowy O Pracę, Osób Wykonujących Czynności Przeglądu, Sprawdzenia Zanieczyszczenia, Sprawdzenia Stanu Technicznego Poboru Prądu, Sprawności Instalacji Elektrycznej, Uzupełnienia Dokumentacji Eksploatacyjnej. Wymóg Ten Dotyczy Wyłącznie Osób (pracowników Fizycznych), Które Wykonują Czynności Bezpośrednio Związane Z Wykonaniem Robót Opisanych W Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymóg Ten Nie Dotyczy M.in. Osób Wykonujących Samodzielne Funkcje Techniczne W Budownictwie, Dostawców Materiałów. Sposób Weryfikacji Zatrudnienia Tych Osób, Uprawnienia Zamawiającego W Zakresie Kontroli Spełniania Przez Wykonawcę Wymagań Związanych Z Zatrudnianiem Tych Osób Oraz Sankcji Z Tytułu Niespełnienia Tych Wymagań Opisane Są W Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz). Przedmiotem Zamówienia Jest Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych I Chłodniczych W Obiektach Wojskowych Administrowanych Przez 4 Wog Gliwice W 2023 R. W Podziale Na 8 Części: Część 3 – Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacji I Klimatyzacji W Kompleksach Administrowanych Przez Soi Lubliniec W 2023 R. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawiera Projektowane Postanowienia Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz), Formularze Cenowe Dla Każdej Części (załącznik Nr 4) Oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 5 Do Swz). Wszystkie Załączniki Stanowią Integralną Część Niniejszej Swz. Zamawiający Dla Wszystkich Części Wymaga Zatrudnienia Przez Wykonawcę Lub Podwykonawcę Na Podstawie Umowy O Pracę, Osób Wykonujących Czynności Przeglądu, Sprawdzenia Zanieczyszczenia, Sprawdzenia Stanu Technicznego Poboru Prądu, Sprawności Instalacji Elektrycznej, Uzupełnienia Dokumentacji Eksploatacyjnej. Wymóg Ten Dotyczy Wyłącznie Osób (pracowników Fizycznych), Które Wykonują Czynności Bezpośrednio Związane Z Wykonaniem Robót Opisanych W Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymóg Ten Nie Dotyczy M.in. Osób Wykonujących Samodzielne Funkcje Techniczne W Budownictwie, Dostawców Materiałów. Sposób Weryfikacji Zatrudnienia Tych Osób, Uprawnienia Zamawiającego W Zakresie Kontroli Spełniania Przez Wykonawcę Wymagań Związanych Z Zatrudnianiem Tych Osób Oraz Sankcji Z Tytułu Niespełnienia Tych Wymagań Opisane Są W Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz). Przedmiotem Zamówienia Jest Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych I Chłodniczych W Obiektach Wojskowych Administrowanych Przez 4 Wog Gliwice W 2023 R. W Podziale Na 8 Części: Część 4 – Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacji Mechanicznej, Klimatyzacji Oraz Urządzeń Chłodniczych Znajdujących Się W Zasobach Soi Tarnowskie Góry W 2023 R. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawiera Projektowane Postanowienia Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz), Formularze Cenowe Dla Każdej Części (załącznik Nr 4) Oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 5 Do Swz). Wszystkie Załączniki Stanowią Integralną Część Niniejszej Swz. Zamawiający Dla Wszystkich Części Wymaga Zatrudnienia Przez Wykonawcę Lub Podwykonawcę Na Podstawie Umowy O Pracę, Osób Wykonujących Czynności Przeglądu, Sprawdzenia Zanieczyszczenia, Sprawdzenia Stanu Technicznego Poboru Prądu, Sprawności Instalacji Elektrycznej, Uzupełnienia Dokumentacji Eksploatacyjnej. Wymóg Ten Dotyczy Wyłącznie Osób (pracowników Fizycznych), Które Wykonują Czynności Bezpośrednio Związane Z Wykonaniem Robót Opisanych W Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymóg Ten Nie Dotyczy M.in. Osób Wykonujących Samodzielne Funkcje Techniczne W Budownictwie, Dostawców Materiałów. Sposób Weryfikacji Zatrudnienia Tych Osób, Uprawnienia Zamawiającego W Zakresie Kontroli Spełniania Przez Wykonawcę Wymagań Związanych Z Zatrudnianiem Tych Osób Oraz Sankcji Z Tytułu Niespełnienia Tych Wymagań Opisane Są W Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz). Przedmiotem Zamówienia Jest Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych I Chłodniczych W Obiektach Wojskowych Administrowanych Przez 4 Wog Gliwice W 2023 R. W Podziale Na 8 Części: Część 5 – Przegląd, Konserwacja I Naprawa Urządzeń Klimatyzacji I Wentylacji Mechanicznej W Kompleksach Administrowanych Przez Soi Katowice W 2023 R. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawiera Projektowane Postanowienia Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz), Formularze Cenowe Dla Każdej Części (załącznik Nr 4) Oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 5 Do Swz). Wszystkie Załączniki Stanowią Integralną Część Niniejszej Swz. Zamawiający Dla Wszystkich Części Wymaga Zatrudnienia Przez Wykonawcę Lub Podwykonawcę Na Podstawie Umowy O Pracę, Osób Wykonujących Czynności Przeglądu, Sprawdzenia Zanieczyszczenia, Sprawdzenia Stanu Technicznego Poboru Prądu, Sprawności Instalacji Elektrycznej, Uzupełnienia Dokumentacji Eksploatacyjnej. Wymóg Ten Dotyczy Wyłącznie Osób (pracowników Fizycznych), Które Wykonują Czynności Bezpośrednio Związane Z Wykonaniem Robót Opisanych W Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymóg Ten Nie Dotyczy M.in. Osób Wykonujących Samodzielne Funkcje Techniczne W Budownictwie, Dostawców Materiałów. Sposób Weryfikacji Zatrudnienia Tych Osób, Uprawnienia Zamawiającego W Zakresie Kontroli Spełniania Przez Wykonawcę Wymagań Związanych Z Zatrudnianiem Tych Osób Oraz Sankcji Z Tytułu Niespełnienia Tych Wymagań Opisane Są W Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz). Przedmiotem Zamówienia Jest Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych I Chłodniczych W Obiektach Wojskowych Administrowanych Przez 4 Wog Gliwice W 2023 R. W Podziale Na 8 Części: Część 6 – Wykonanie Konserwacji Urządzeń Wentylacji Mechanicznej Oraz Klimatyzatorów Znajdujących Się W Soi Krapkowice W 2023 R. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawiera Projektowane Postanowienia Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz), Formularze Cenowe Dla Każdej Części (załącznik Nr 4) Oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 5 Do Swz). Wszystkie Załączniki Stanowią Integralną Część Niniejszej Swz. Zamawiający Dla Wszystkich Części Wymaga Zatrudnienia Przez Wykonawcę Lub Podwykonawcę Na Podstawie Umowy O Pracę, Osób Wykonujących Czynności Przeglądu, Sprawdzenia Zanieczyszczenia, Sprawdzenia Stanu Technicznego Poboru Prądu, Sprawności Instalacji Elektrycznej, Uzupełnienia Dokumentacji Eksploatacyjnej. Wymóg Ten Dotyczy Wyłącznie Osób (pracowników Fizycznych), Które Wykonują Czynności Bezpośrednio Związane Z Wykonaniem Robót Opisanych W Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymóg Ten Nie Dotyczy M.in. Osób Wykonujących Samodzielne Funkcje Techniczne W Budownictwie, Dostawców Materiałów. Sposób Weryfikacji Zatrudnienia Tych Osób, Uprawnienia Zamawiającego W Zakresie Kontroli Spełniania Przez Wykonawcę Wymagań Związanych Z Zatrudnianiem Tych Osób Oraz Sankcji Z Tytułu Niespełnienia Tych Wymagań Opisane Są W Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz). Przedmiotem Zamówienia Jest Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych I Chłodniczych W Obiektach Wojskowych Administrowanych Przez 4 Wog Gliwice W 2023 R. W Podziale Na 8 Części: Część 7 – Świadczenie Usług Konserwacji Urządzeń Wentylacji Mechanicznej Oraz Klimatyzatorów W Kompleksach Wojskowych W Zasobach Soi Opole W 2023 R. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawiera Projektowane Postanowienia Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz), Formularze Cenowe Dla Każdej Części (załącznik Nr 4) Oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 5 Do Swz). Wszystkie Załączniki Stanowią Integralną Część Niniejszej Swz. Zamawiający Dla Wszystkich Części Wymaga Zatrudnienia Przez Wykonawcę Lub Podwykonawcę Na Podstawie Umowy O Pracę, Osób Wykonujących Czynności Przeglądu, Sprawdzenia Zanieczyszczenia, Sprawdzenia Stanu Technicznego Poboru Prądu, Sprawności Instalacji Elektrycznej, Uzupełnienia Dokumentacji Eksploatacyjnej. Wymóg Ten Dotyczy Wyłącznie Osób (pracowników Fizycznych), Które Wykonują Czynności Bezpośrednio Związane Z Wykonaniem Robót Opisanych W Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymóg Ten Nie Dotyczy M.in. Osób Wykonujących Samodzielne Funkcje Techniczne W Budownictwie, Dostawców Materiałów. Sposób Weryfikacji Zatrudnienia Tych Osób, Uprawnienia Zamawiającego W Zakresie Kontroli Spełniania Przez Wykonawcę Wymagań Związanych Z Zatrudnianiem Tych Osób Oraz Sankcji Z Tytułu Niespełnienia Tych Wymagań Opisane Są W Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz). Przedmiotem Zamówienia Jest Przegląd I Konserwacja Urządzeń Wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych I Chłodniczych W Obiektach Wojskowych Administrowanych Przez 4 Wog Gliwice W 2023 R. W Podziale Na 8 Części: Część 8 – Wykonanie Usługi Konserwacji Instalacji I Urządzeń Wentylacyjno-klimatyzacyjnych W Kompleksach Wojskowych Znajdujących Się W Zasobach Soi Bielsko-biała W 2023 R. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawiera Projektowane Postanowienia Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz), Formularze Cenowe Dla Każdej Części (załącznik Nr 4) Oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 5 Do Swz). Wszystkie Załączniki Stanowią Integralną Część Niniejszej Swz. Zamawiający Dla Wszystkich Części Wymaga Zatrudnienia Przez Wykonawcę Lub Podwykonawcę Na Podstawie Umowy O Pracę, Osób Wykonujących Czynności Przeglądu, Sprawdzenia Zanieczyszczenia, Sprawdzenia Stanu Technicznego Poboru Prądu, Sprawności Instalacji Elektrycznej, Uzupełnienia Dokumentacji Eksploatacyjnej. Wymóg Ten Dotyczy Wyłącznie Osób (pracowników Fizycznych), Które Wykonują Czynności Bezpośrednio Związane Z Wykonaniem Robót Opisanych W Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymóg Ten Nie Dotyczy M.in. Osób Wykonujących Samodzielne Funkcje Techniczne W Budownictwie, Dostawców Materiałów. Sposób Weryfikacji Zatrudnienia Tych Osób, Uprawnienia Zamawiającego W Zakresie Kontroli Spełniania Przez Wykonawcę Wymagań Związanych Z Zatrudnianiem Tych Osób Oraz Sankcji Z Tytułu Niespełnienia Tych Wymagań Opisane Są W Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik Nr 3 Do Swz).

Closing Date

23 Mar 2023

Tender Amount

Refer Documents