Tenders of 32 Military Economic Division

Tenders of 32 Military Economic Division

32 Military Economic Division Tender
Poland
Prior to the speech, Dostawa Sprzętu Agd: Czajnik Elektrical, Kuchenka Mikrofalova, Chłodziarka Oneodrzwiowa, Warnik Elektriczny Dody 10l, Ekspres Ciśnieniowy Automatical, Wagamocnicza Do 6k, Wagaowa magazine Do 150k 1) Szczetonia prescriptów Zamię Zamiśląnik - Zamiśląnik - Zamiśląnik - Zamiejnikejnik. As a member of the Załącznik Szczegółowe Opisyu Zamiotu Za orderenia Odpowiednio For Part No. 1.3.5, Spakowana W One Pliku W Formata Zip Oraz (with Part 6) As part of the Plik Pdf - Pliki Te Wata Zip (a 1.3) Of (with Part 6). "Wózek Transportowy Na Pojemniki Gn, Wózek Kelnerski 2półowy, Wózek Transportowy Na Pojemniki Gn, Wózek Wózek Wózek Dou Talerzy, Wózek Dou Koszy Do Zmywarek; 2) Szczeółowy Omitu Zaek Wózek Dou Talerzy, Wózek Zakresie – No. As a member of the Załącznik Szczegółowe Opisyu Zamiotu Za orderenia Odpowiednio For Part No. 1.3.5, Spakowana W One Pliku W Formata Zip Oraz (with Part 6) As part of the Plik Pdf - Pliki Te Wata Zip (a 1.3) Of (with Part 6). Premio Zajukenia is Dostawa Drobnego Sprzętu Gospodarstwa Domowego: Nóż Kuchenny Uniwersalny 160mm, Nóż Kuchenny Universalny 200mm, Kuchenny Universalny Universalny 260mm, Łopatka Dowrzecie 480mm, Łopatka Przepatka Dowracania 180mmór, Dommórka, Dozenicza, Zakwalka, Zakaryka, Zakwa, Zwczyca, Zwę, Zwrzyka, Zwa, Zwrzyka, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwrzyka, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zwa, Zw As a member of the Załącznik Szczegółowe Opisyu Zamiotu Za orderenia Odpowiednio For Part No. 1.3.5, Spakowana W One Pliku W Formata Zip Oraz (with Part 6) As part of the Plik Pdf - Pliki Te Wata Zip (a 1.3) Of (with Part 6). Zamiotem is Dostawa Naczyń Gastronomical Ze Stali Nierdzewny: Chochla 4l, Chochla 12.5l, Chochla 0, Chochla 0, Chochla 0, Chochla 0, Chochla 0, Chochla 0, Chochla 0, Chochla 0, Chochla 0, Chochla 0, Kochla 0, 225l, Garnek Zwią 98l, Garnek Zwka 50lka, Garnek, Zinka, Zalibiena, Zalibienie, Zalibienie, Zalibienie, Zalibienie, Zale, Zale, Zaglina, Zarzna, Zarzejnia, Zale, Zarzna, Zale, Zale, Zaglibienie, Zarzna, Zaglina, Zale, Zarzna, Zaglina, Zale, Zarzeń, Zaglina, Zinka, Zale, Zarzna, Zarzna, Zarzna, Zarzna, Zarzna, Zarzna, Zarzna, Zarzna, Zarzejka, Za Gn 1/1 150mm. Gn 1/1200mm, Pokrywka Z Pokrywka Gn 1/1 200mm. Z Pokrywka Gn 1/1 65mm. Cedzak Siatowy 240mm, Szczypce Uniwersal 250mm, Łyż Do Serwowanie 400mm, Rózga 500mm, Rózga 400mm, Rózga 300mm, Bothraczek 125mm, Łopatka Do 340mm; 4) Szczegółowy Opismiu Zamitu order Zakga 300mmie Part – 4 is Zaknik 1. As a member of the Załącznik Szczegółowe Opisyu Zamiotu Za orderenia Odpowiednio For Part No. 1.3.5, Spakowana W One Pliku W Formata Zip Oraz (with Part 6) As part of the Plik Pdf - Pliki Te Wata Zip (a 1.3) Of (with Part 6). Before Zamiot's speech is Dostawa Koszy I Pojemnik Na Żyność: Skrzynka Na Pieczywo I Wyroby Cukiernicze, Pojemnik Na Mięso Type C, Pojemnik Na Owoce I Warzywa, Pojemnik Na Odpady Bio 240l; Szczegółowy Omitu Zajemnik Zajemnik - Zakienik - 5. As a member of the Załącznik Szczegółowe Opisyu Zamiotu Za orderenia Odpowiednio For Part No. 1.3.5, Spakowana W One Pliku W Formata Zip Oraz (with Part 6) As part of the Plik Pdf - Pliki Te Wata Zip (a 1.3) Of (with Part 6). Prior to the speech, Dostawa Sprzętu Gastronomical: Automatic Krajalnica Żyność - Elektrtyczny, Office of Do Polerowanie Sztućców, Piec Konwekcyjno-parowy 10 Półowy Zposażami I Podc, Zmywarka Tunelowa Koszowa Zymu Myucia, Moducia, Modu, Moduszko, Ziem, Iposażę I Podc. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówić W Zakresie Part Nr 5 – Załącznik Nr 1.5 Do Swz; Uwaga! A Załącznik Szczegółowe Opisyu Zamiotu Za orderenia Odpowiednio For Part Nr 1.3,4, Spakowana W One Pliku W Formata Zip Oraz, No. 6 Zamieszny Pdf - Pliki Te Wata Zip 1.3 (a 1.3) Of - 6 - Pliki Te Wata Zip (togąż 1.3) Of - 6 (a) Of - 6. Na Platformie Zakupowej W Zakładce "dokumentacja Postępowanie" (in Polish).

Closing Date

9 Mar 2023

Tender Amount

Refer Documents 
32 Military Economic Division Tender
Networking Work
Poland
Poland-zamość: Office Machinery, Equipment And Supplies Except Computers, Printers And Furniture

Closing Date

15 Mar 2023

Tender Amount

Refer Documents 
32 Military Economic Division Tender
Poland
The reporting of the Dostawa Dostawa Środków Czystości dla 32 Wojskowego Wościu I Oneostk Wojskowychą Na jego Zaopatrzeń.

Closing Date

3 Feb 2023

Tender Amount

Refer Documents