Tenders of 3 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukraini Z Nadzvichainih Situacii V Ivano Frankivskii Region

Tenders of 3 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukraini Z Nadzvichainih Situacii V Ivano Frankivskii Region

Sorry!
No Active
Tenders of 3 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukraini Z Nadzvichainih Situacii V Ivano Frankivskii Region
found
Check archived
Tenders of 3 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukraini Z Nadzvichainih Situacii V Ivano Frankivskii Region
3 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukraini Z Nadzvichainih Situacii v Ivano Frankivskii region Tender
Ukraine
Nafta II Distilati (Benzin A-95, diesel Palestine)

Closing Date

12 Aug 2022

Tender Amount

UAH 975 K (USD 26.4 K)
3 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukraini Z Nadzvichainih Situacii v Ivano Frankivskii region Tender
Ukraine
Firearms

Closing Date

18 Jul 2022

Tender Amount

UAH 302.2 K (USD 8.2 K)
3 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukraini Z Nadzvichainih Situacii v Ivano Frankivskii region Tender
Ukraine
Firearms

Closing Date

13 Jul 2022

Tender Amount

UAH 302.2 K (USD 8.2 K)
3 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukraini Z Nadzvichainih Situacii v Ivano Frankivskii region Tender
Ukraine
Wood

Closing Date

28 Jul 2022

Tender Amount

UAH 92.4 K (USD 2.5 K)
3 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukraini Z Nadzvichainih Situacii v Ivano Frankivskii region Tender
Ukraine
Filtruyuchi ' s propigation in Complexi : Mask Povna St -s100,Filtri (a2p2dr,k2p2dr,a2b2e2k2sxp3dr)

Closing Date

8 Aug 2022

Tender Amount

UAH 1.6 Million (USD 44.3 K)