Reset All
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Spzoz W Krynicy Zdrojusp Zoz W Krynicy Zdroju
Active Tenders of 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Spzoz W Krynicy Zdrojusp Zoz W Krynicy Zdroju

Active Tenders of 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Spzoz W Krynicy Zdrojusp Zoz W Krynicy Zdroju

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo rehabilitacyjny Spzoz W Krynicy zdrojusp Zoz W Krynicy zdroju

Poland

Poland-krynica-zdrój: Natural Gastype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

31 Jan 2022

Closing Date

-

Tender Amount

PLN 927.7 K

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo rehabilitacyjny Spzoz W Krynicy zdrojusp Zoz W Krynicy zdroju

Poland

Poland-krynica-zdrój: Electricity, Heating, Solar And Nuclear Energytype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

28 Jan 2022

Closing Date

-

Tender Amount

PLN 625 K
7 DAY