Tenders of 17 Wojskowy Oddzia Gospodarczy W Koszalinie

Tenders of 17 Wojskowy Oddzia Gospodarczy W Koszalinie

Sorry!
No Active
Tenders of 17 Wojskowy Oddzia Gospodarczy W Koszalinie
found
Check archived
Tenders of 17 Wojskowy Oddzia Gospodarczy W Koszalinie
17 Wojskowy Oddzia Gospodarczy w Koszalinie Tender
Poland
Before the orders are the Successful Dostawy Mięsa Redego, Wędlin Z Mięsa Red, Wędlin Drobiowych I Tłuszczy Zwierzęcy Oraz Mięsa Drobiowego dla Zatrzebbezpieczenie y I Pracowników Resortów National Defence finds Sięchięsm Zacies 17 Wojskowąsa Więsasasa Zabrze. The Executive Się Dostarić Odbiorcom Towar Opis W Umowie, Na Warunkach W Niej Określonych, Pod Wskazane Adresy, Po Cenach Unity Brutto Wskazanych Wskazanych Wskazular Zązek Oferty - Załącznik Nr 4 Domowy, Przymotmiy Zamotowanie Zamienie Zamianie Zamofie Zamobie Zamobie Zamobie Zamagię Wą Wą Zamobiety. The Imperial Units of the Asortment, the Principle of the Law of the Option, for the whole period of the Umowy Nie Ulegną Zmianie. In order to convince Możność S to use the Rights of Option, Wpadku Zwiększenia Się Zapotrzebowanie Na Określone Towary. The Realization of the Umowy Objęte Opcja Będa Identyczne Te, Które Obowiąz Przy Realization Zakresu Principle, According to Treści Swz Oraz Oraz Opisemmiotu Załącznik Nr 1 Swz

Closing Date

14 Nov 2022

Tender Amount

Refer Documents 
17 Wojskowy Oddzia Gospodarczy w Koszalinie Tender
Poland
Poland-koszalin: Cleaning Services

Closing Date

20 Oct 2022

Tender Amount

Refer Documents 
17 Wojskowy Oddzia Gospodarczy w Koszalinie Tender
Networking Work
Poland
Poland-koszalin: Sewage, Refuse, Cleaning And Environmental Services

Closing Date

7 Dec 2022

Tender Amount

Refer Documents 
17 Wojskowy Oddzia Gospodarczy w Koszalinie Tender
Poland
Poland-koszalin: Cleaning Services

Closing Date

28 Oct 2022

Tender Amount

Refer Documents