Archived Tenders of 13 Military Division

Archived Tenders of 13 Military Division

13 Military Division Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Dostawy Dostawa Figur Bojowych Z Blachy Oraz Figur Bojowych Wfk, Wfb Lub Wfz - Sprawa Nr 83/2022

Opening Date

-

Closing Date

22 Sep 2022

Tender Amount

NA

13 Military Division Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Roboty Budowlane Remont Nawierzchni Placu Apelowego Wraz Z Fragmentami Towarzyszącego Układu Komunikacyjnego W Kompleksie Wojskowym Przy Ul. Jagiełły 11-23 W Grudziądzu - Sprawa Nr 81/2022

Opening Date

-

Closing Date

28 Sep 2022

Tender Amount

NA

13 Military Division Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Dostawy Dostawa Części Zamiennych Do Pojazdów, Odciągów Łańcuchowych I Akumulatorów - Sprawa Numer 77/2022

Opening Date

-

Closing Date

08 Sep 2022

Tender Amount

NA