Archived Tenders of 12 Military Economic Division

Archived Tenders of 12 Military Economic Division

12 Military Economic Division Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Dostawy Dostawa Tonerów, Bębnów I Pojemników Za Zużyty Toner Do Drukarek Laserowych, Faksów I Urządzeń Wielofunkcyjnych.

Opening Date

-

Closing Date

08 Sep 2022

Tender Amount

NA

12 Military Economic Division Tender

Poland

Poland-toruń: Military Vehicles And Associated Parts

Opening Date

08 Aug 2022

Closing Date

05 Sep 2022

Tender Amount

NA

12 Military Economic Division Tender

Poland

Przedmiotem Zamówienia Jest: Dostawa Oleju Opałowego. Ilość: 528 437 Litrów. Asortyment Olej Opałowy Wartość Opałowa Min 42 600 Kj/kg Temperatura Zapłonu Min. 56°c Gęstość E Temperaturze Max 15°c Nie Większa Niż 860 Kg/m³ Zawartość Siarki W % Nie Większa Niż 01% Zawartość Zanieczyszczeń Stałych Max 24 Mg/kg Lepkość Kinematyczna W 20°c Max. 6 Mm²/s Barwa Czerwona Temperatura Płynięcia Max - 20°c. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Opening Date

08 Aug 2022

Closing Date

05 Sep 2022

Tender Amount

NA

12 Military Economic Division Tender

Poland

1. Przedmiotem Zamówienia Jest: Dostawa Samochodów Ogólnego Przeznaczenia Dużej Ładowności, W Ilości 5 Sztuk. 2. Wymogi Oraz Opis Przedmiotu Zamówienia Określają: Wymagania Eksploatacyjno-techniczne (wet) (załącznik Nr 1 Do Swz) Oraz Projekt Umowy (załącznik Nr 4 Do Swz) Stanowiące Integralną Część Swz. 3. Zakres Czynności Wykonawcy W Ramach Wykonania Przedmiotu Zamówienia: 3.1. Zarejestrowanie I Dostarczenie Pojazdów Do Siedziby Zamawiającego; 3.2. Przeszkolenie Użytkowników (w Miejscu Dostawy) Z Obsługi I Użytkowania Przedmiotowych Pojazdów, Zgodnie Z Zasadami Określonymi W Rozdziale Xiv, Pkt 6 We-t; 3.3. Wykonawca Przekaże Zamawiającemu Wykaz Uczestników Przeprowadzonego Szkolenia, O Którym Mowa W Pkt 3.2. Wykaz Winien Być Potwierdzony Przez Wykonawcę Umowy Oraz Zawierać Wykaz Szkolonych, Numery Lub Nazwy Ich Jednostek Wojskowych Oraz Podpisy Uczestników Szkolenia; 3.4. Dostarczenie Do Zamawiającego Najpóźniej W Dniu Dostawy Potwierdzenia Uzyskanego Od Szefostwa Służby Czołgowo-samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sz, Że Dostarczona Dokumentacja Spełnia Wymagania Określone W Rozdziale I Pkt. 2 We-t; 3.5. Minimum Na 2 Tygodnie Przed Planowaną Dostawą Pojazdów – Dostarczenie Do Zamawiającego Wypełnionej Karty Wyrobu W Postaci Elektronicznej (format Ms Excel, W Wersji Edytowalnej Na Płycie Cd) Wraz Z Pisemnym Oświadczeniem O Oznakowaniu Pojazdów Kodem Kreskowym, Zgodnie Z Treścią Rozdziału Xiii Wet. Dodatkowo, Wraz Z Kartą Wyrobu Wykonawca Przekaże Wersję Elektroniczną Wyciągu Ze Świadectwa Homologacji Lub Świadectwa Zgodności We Dla Pojazdu Skompletowanego.. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Opening Date

12 Aug 2022

Closing Date

08 Sep 2022

Tender Amount

NA

12 Military Economic Division Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Roboty Budowlane Remont Ogrodzenia W Kompleksie Wojskowym Przy Ul. Leśnej 27 We Włocławku

Opening Date

-

Closing Date

27 Sep 2022

Tender Amount

NA