Reset All
105 Kresowy Szpital Wojskowy Z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak Ad Opieki Zdrowotnej
Archived Tenders of 105 Kresowy Szpital Wojskowy Z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak Ad Opieki Zdrowotnej

Archived Tenders of 105 Kresowy Szpital Wojskowy Z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak Ad Opieki Zdrowotnej

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Poland

Poland-żary: Refuse Transport Servicestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

08 Apr 2022

Closing Date

11 May 2022

Tender Amount

NA

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Poland

Poland-żary: Natural Gastype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

18 Mar 2022

Closing Date

22 Apr 2022

Tender Amount

NA

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Poland

Poland-żary: Medical Equipmentstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

11 Feb 2022

Closing Date

15 Mar 2022

Tender Amount

NA

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Poland

Poland-żary: Medical Equipmentstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

27 Dec 2021

Closing Date

27 Jan 2022

Tender Amount

NA

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Poland

Poland-żary: Surgical Glovestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

08 Dec 2021

Closing Date

-

Tender Amount

PLN 87.3 K

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Poland

Poland-żary: Dressingstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

01 Mar 2022

Closing Date

04 Apr 2022

Tender Amount

NA

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Poland

Poland-żary: Laboratory Reagentstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

14 Jan 2022

Closing Date

16 Feb 2022

Tender Amount

NA

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Poland

Poland-żary: Various Medicinal Productstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

19 Jan 2022

Closing Date

21 Feb 2022

Tender Amount

NA

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Poland

Poland-żary: Food, Beverages, Tobacco And Related Productstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

14 Jan 2022

Closing Date

21 Feb 2022

Tender Amount

NA

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Poland

Poland-żary: Various Medicinal Productstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

16 May 2022

Closing Date

20 Jun 2022

Tender Amount

NA
7 DAY