Active Tender Results in Poland

Active Tender Results in Poland

Municipality of Vienna Tender Result

Poland
AOC Document : Available

Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez wykonanie chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych, oświetlenia solarnego LED oraz modernizację parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych

Contract Date

28 Oct 2022

Contract Period

2 Days

Contract Amount

PLN 191.8 K (USD 39.2 K)

Healthcare in Suchy Beskidskaya Tender Result

Poland

Dostawa jarzyn i owoców

Contract Date

28 Oct 2022

Contract Period

12 Days

Contract Amount

PLN 10.1 Million (USD 2 Million)

TOMASZOVSKI CENTRUM ZDRAVIA SOCIETY WITH LIMITED RESPONSIBILITY Tender Result

Poland

Dostawa pojemników na odpady medyczne, pojemników do badań histopatologicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Contract Date

28 Oct 2022

Contract Period

24 Days

Contract Amount

PLN 11 Million (USD 2.2 Million)

Municipality and Municipality Sand Tender Result

Poland
AOC Document : Available

Strefa Płatnego Parkowania - dzierżawa parkomatów w Piasecznie

Contract Date

28 Oct 2022

Contract Period

Not specified

Contract Amount

PLN 11.8 Million (USD 2.4 Million)

Intergovernmental Union Clean Region Tender Result

Poland
AOC Document : Available

Zakup wraz z dostawą kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez ZM „Czysty

Contract Date

28 Oct 2022

Contract Period

Not specified

Contract Amount

PLN 25.2 Million (USD 5.1 Million)

Department of Labour in Vloclawku Tender Result

Poland
AOC Document : Available

FLORYSTA

Contract Date

27 Oct 2022

Contract Period

Not specified

Contract Amount

PLN 34.5 K (USD 7 K)

Municipality of Carbon Tender Result

Poland
AOC Document : Available

„Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej działka nr 416 w Jagodzinie”.

Contract Date

27 Oct 2022

Contract Period

Not specified

Contract Amount

PLN 55 K (USD 11.9 K)

Gmina Fajslawice Tender Result

Poland
AOC Document : Available

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Fajsławice

Contract Date

27 Oct 2022

Contract Period

Not specified

Contract Amount

PLN 143.9 K (USD 29.4 K)

University Of Germany Mazursk In Olsztina Tender Result

Poland
Turnkey Projects
AOC Document : Available

Roboty remontowe zewnętrzne przy Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji "Kortosfera" przy ul. Dybowskiego 11a w Olsztynie

Contract Date

27 Oct 2022

Contract Period

50 Days

Contract Amount

PLN 180 K (USD 36.8 K)

Central Rescue Station S.A. Tender Result

Poland
AOC Document : Available

Dostawa elektrycznego samochodu osobowego

Contract Date

27 Oct 2022

Contract Period

42 Days

Contract Amount

PLN 229.3 K (USD 46.9 K)
1-10 of 10000 active Tender Results