phone number
Tenders of Tata Teleservices Limited

Tenders of Tata Teleservices Limited

Sorry!
No Active
Tenders of Tata Teleservices Limited
found
Check archived
Tenders of Tata Teleservices Limited
Auction
Karnataka

Closing Date

19 Nov 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Tata Teleservices Limited Karnataga Ewaste Battery And Misc Item Vj07
Auction
Bengaluru, Karnataka

Closing Date

17 Dec 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Tata Teleservices Limited Bangalore Battery Copper And Misc Item Vj08
Auction
Kerala

Closing Date

19 Mar 2024

Tender Amount

Refer Documents 
Tata Teleservices Limited South E Waste Cable Misc Item And Battery Vj09
Auction
Kerala

Closing Date

28 Mar 2024

Tender Amount

Refer Documents 
Tata Teleservices Limited South E Waste And Misc Item Vj10
Auction
Corrigendum : Closing Date Modified
Chennai - Tamil Nadu, Bengaluru Urban - Karnataka

Closing Date

29 Oct 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Tata Teleservices Limited Chennai And Bangalore Misc Item Vj06