Tenders of Jai Bhavani Sahakari Sakhar Karkhana Limited

Tenders of Jai Bhavani Sahakari Sakhar Karkhana Limited

Sorry!
No Active
Tenders of Jai Bhavani Sahakari Sakhar Karkhana Limited
found
Check archived
Tenders of Jai Bhavani Sahakari Sakhar Karkhana Limited
Auction
Beed, Maharashtra
M/s Jai Bhavani Sahkari Sakhar Karkhana Ltd.

Closing Date

28 Aug 2020

Tender Amount

₹ 1.2 Cr 
Auction
Beed, Maharashtra
M/s Jai Bhavani Sahkari Sakhar Karkhana Ltd.

Closing Date

28 Aug 2020

Tender Amount

₹ 1 Cr