Archived Tenders of Us Uga Przewozowa Uczni W Z Terenu Miasta Sosnowca Do Plac Wek O Wiatowych W Sosnowcu, Czeladzi, D Browie G Rniczej I Katowicach

Archived Tenders of Us Uga Przewozowa Uczni W Z Terenu Miasta Sosnowca Do Plac Wek O Wiatowych W Sosnowcu, Czeladzi, D Browie G Rniczej I Katowicach

Us uga przewozowa uczni w z terenu Miasta Sosnowca do plac wek o wiatowych w Sosnowcu, Czeladzi, D browie G rniczej i Katowicach Tender

Poland

Poland-sosnowiec: Road Transport Servicestype Of Buyer: Regional and local Authoritiesnotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

20 Jun 2022

Closing Date

08 Jul 2022

Tender Amount

NA