Tenders of Sp Zoz Wspr In Belarus

Tenders of Sp Zoz Wspr In Belarus

Poland
Ogłoszenie O Zamówieniu Dostawy Eop.332.24.23 Dostawa Materiałów Medycznych I Środków Dezynfekcyjnych

Closing Soon

13 Dec 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
The announcement of the Dostawa Dostawa Materia of Medics Do Sp Zoz Wspr W Białymstokustokustok

Closing Date

NA

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Eop.332.24.23 Dostawa Materiałów Medycznych I Środków Dezynfekcyjnych

Closing Soon

13 Dec 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Electrical Goods and Equipments...+1Electrical and Electronics
Poland
Notice of Order for Supply Eop.332.28.23 Supply of Electricity

Closing Soon

6 Dec 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Sp Zoz Wspr W Białymstokustokuszokuz Wspr W Białystokokuszokuz Wspr W Białystokokuszokuz Wspr W

Closing Date

NA

Tender Amount

Refer Documents 
Electrical Goods and Equipments...+1Electrical and Electronics
Poland
Eop.332.28.23 Electricity Supply

Closing Soon

6 Dec 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Healthcare and Medicine...+1Civil Works Others
Poland
Delivery of Medicines for the Needs of Sp Zoz Support in Białystok

Closing Date

5 Dec 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Ogłoszenie O Zamówieniu Usługi Eop.332.29.23 Usługa Kompleksowego Sprzątania Obiektów I Pomieszczeń Użytkowanych Przez Sp Zoz Wspr W Białymstoku

Closing Date

14 Dec 2023

Tender Amount

Refer Documents