Archived Tenders of Powiatowe Centrum Medyczne Sp Z O O Nzoz Szpital Powiatowy W Wieruszowie

Archived Tenders of Powiatowe Centrum Medyczne Sp Z O O Nzoz Szpital Powiatowy W Wieruszowie

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp z o o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Tender

Poland

Część 1 - Ubezpieczenia Mienia I Oc 1) Ubezpieczenie Mienia Od Ognia I Innych Zdarzeń Losowych. 2) Ubezpieczenie Mienia Od Kradzieży Z Włamaniem, Rabunku I Wandalizmu. 3) Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego Od Wszystkich Ryzyk. 4) Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Leczniczego Prowadzącego Działalność Leczniczą. 5) Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Z Tytułu Prowadzonej Działalności I Z Tytułu Posiadanego Mienia. Szczegółowe Informacje O Przedmiocie Zamówienia - Jego Zakresie, Wielkości Zostały Określone W Dokumentach Zamówienia - Załącznik Nr A Do Swz. Część 2 - Ubezpieczenie Oc Nadwyżkowe 1) Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Leczniczego Za Szkody Wyrządzone Osobie Trzeciej W Następstwie Udzielania Świadczeń Zdrowotnych Albo Niezgodnego Z Prawem Zaniechania Udzielania Świadczeń Zdrowotnych W Związku Z Wykonywaniem Działalności Leczniczej Z Rozszerzeniem O Oc Nadwyżkowe. Szczegółowe Informacje O Przedmiocie Zamówienia - Jego Zakresie, Wielkości Zostały Określone W Dokumentach Zamówienia - Załącznik Nr B Do Swz. Część 3 – Ubezpieczenie Pojazdów 1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych Za Szkody Powstałe W Związku Z Ruchem Tych Pojazdów, 2) Ubezpieczenie Auto-casco, 3) Ubezpieczenie Nnw Kierowców I Pasażerów, 4) Ubezpieczenie Assistance Szczegółowe Informacje O Przedmiocie Zamówienia - Jego Zakresie, Wielkości Zostały Określone W Dokumentach Zamówienia - Załącznik Nr C Do Swz.

Opening Date

10 May 2022

Closing Date

18 May 2022

Tender Amount

NA