Archived Tenders of Osnovna Sola Toneta Pavcka

Archived Tenders of Osnovna Sola Toneta Pavcka

Osnovna sola Toneta Pavcka Tender

Slovenia

Naslov: Sukcesivna Dobava Živil Referenčna Številka Dokumenta: Jn-14889 Ii.1.2glavna Koda Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15000000 Ii.1.3vrsta Naročilablago Ii.1.4kratek Opissukcesivna Dobava Živil Ii.1.6informacije O Sklopih Naročilo Je Razdeljeno Na Sklope: Da Ponudbe Je Treba Predložiti Za Samo En Sklop Ii.2opis Sklop 1 Ii.2.1naslovnaslov: Mleko In Mlečni Izdelki Številka Sklopa: 1 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15500000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilamleko In Mlečni Izdelki Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 2 Ii.2.1naslovnaslov: Meso In Mesni Izdelki Številka Sklopa: 2 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15100000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilameso In Mesni Izdelki Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 3 Ii.2.1naslovnaslov: Meso In Mesni Izdelki - Ik Številka Sklopa: 3 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15100000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilameso In Mesni Izdelki - Ik Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 4 Ii.2.1naslovnaslov: Perutninsko Meso In Izdelki Številka Sklopa: 4 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15112000 15130000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilaperutninsko Meso In Izdelki Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 5 Ii.2.1naslovnaslov: Kruh In Krušni Izdelki Številka Sklopa: 5 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15810000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilakruh In Krušni Izdelki Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 6 Ii.2.1naslovnaslov: Pekovski In Slaščičarski Izdelki Številka Sklopa: 6 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15812000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilapekovski In Slaščičarski Izdelki Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 7 Ii.2.1naslovnaslov: Žita, Mlevski Izdelki In Testenine Številka Sklopa: 7 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15600000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilažita, Mlevski Izdelki In Testenine Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 8 Ii.2.1naslovnaslov: Ribe Številka Sklopa: 8 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15220000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilaribe Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 9 Ii.2.1naslovnaslov: Sveže, Suho Sadje In Zelenjava Številka Sklopa: 9 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15300000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilasveže, Suho Sadje In Zelenjava Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbecena – Ponder: Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 10 Ii.2.1naslovnaslov: Zamrznjeno Sadje In Zelenjava Številka Sklopa: 10 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15300000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilazamrznjeno Sadje In Zelenjava Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 11 Ii.2.1naslovnaslov: Zamrznjeni Izdelki Iz Testa Številka Sklopa: 11 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15895000 15896000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilazamrznjeni Izdelki Iz Testa Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 12 Ii.2.1naslovnaslov: Sadni Sokovi In Sadno - Žitne Rezine Številka Sklopa: 12 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15320000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilasadni Sokovi In Sadno - Žitne Rezine Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 13 Ii.2.1naslovnaslov: Ostalo Prehrambeno Blago Številka Sklopa: 13 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15200000 15400000 15600000 15800000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilaostalo Prehrambeno Blago Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 14 Ii.2.1naslovnaslov: Dietna Živila Številka Sklopa: 14 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15880000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročiladietna Živila Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 15 Ii.2.1naslovnaslov: Dietna Živila Brez Alergenov Številka Sklopa: 15 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15880000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročiladietna Živila Brez Alergenov Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbemerilo Kakovosti: Ime Ponder Živila Iz Shem Kakovosti Ali Nacionalnih Shem Kakovosti 20 Cena – Ponder: 80 Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 16 Ii.2.1naslovnaslov: Ekološko Mleko In Mlečni Izdelki Številka Sklopa: 16 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15500000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilaekološko Mleko In Mlečni Izdelki Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbecena – Ponder: Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 17 Ii.2.1naslovnaslov: Ekološko Meso In Mesni Izdelki Številka Sklopa: 17 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15100000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilaekološko Meso In Mesni Izdelki Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbecena – Ponder: Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 18 Ii.2.1naslovnaslov: Ekološko Perutninsko Meso Številka Sklopa: 18 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15112000 15130000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilaekološko Perutninsko Meso Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbecena – Ponder: Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 19 Ii.2.1naslovnaslov: Ekološki Kruh In Pekovski Izdelki Številka Sklopa: 19 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15810000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilaekološki Kruh In Pekovski Izdelki Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbecena – Ponder: Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije Sklop 20 Ii.2.1naslovnaslov: Ekološka Zelenjava In Sadje Številka Sklopa: 20 Ii.2.2dodatna(-e) Koda(-e) Cpv Glavni Besednjak Dopolnilni Besednjak 15300000 Ii.2.3kraj Izvedbesi - Slovenija Glavna Lokacija Ali Kraj Izvedbe: Ii.2.4opis Javnega Naročilaekološka Zelenjava In Sadje Ii.2.5merila Za Izbiro Ponudbecena – Ponder: Ii.2.6ocenjena Vrednost Ii.2.7trajanje Naročila, Okvirnega Sporazuma Ali Dinamičnega Nabavnega Sistematrajanje V Mesecih: 24 To Naročilo Je Mogoče Podaljšati: Ne Ii.2.9informacije O Omejitvah Števila Kandidatov, Ki Bodo Povabljeni K Sodelovanju Ii.2.10informacije O Variantahvariante So Dopustne: Ne Ii.2.11informacije O Variantahvariante: Ne Ii.2.12informacije O Elektronskih Katalogih Ii.2.13informacije O Sredstvih Eunaročilo Se Nanaša Na Projekt In/ali Program, Ki Se Financira S Sredstvi Eu: Ne Ii.2.14dodatne Informacije

Opening Date

10 Jun 2022

Closing Date

13 Jul 2022

Tender Amount

NA

Osnovna sola Toneta Pavcka Tender

Slovenia

Slovenia-mirna Peč: Food, Beverages, Tobacco And Related Productstype Of Buyer: Bodies Governed By Public Lawnotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

13 Jun 2022

Closing Date

13 Jul 2022

Tender Amount

NA