Archived Tenders of Oslo Kommune V R Dhusets Forvaltningstjeneste Oslo Kommune V R Dhusets Forvaltningstjeneste

Archived Tenders of Oslo Kommune V R Dhusets Forvaltningstjeneste Oslo Kommune V R Dhusets Forvaltningstjeneste

Oslo Municipality Tender

Norway

Samspillsentreprise Utvendig Rehabilitering Referansenummer:  22/1196

Opening Date

15 May 2022

Closing Date

22 Jun 2022

Tender Amount

NOK 160 Million (USD 16 Million)

Oslo Municipality Tender

Norway

Rammeavtale Miljøsanering Og Rivningsarbeider Referansenummer:  22/1670

Opening Date

12 Jun 2022

Closing Date

12 Aug 2022

Tender Amount

NOK 6 Million (USD 615.6 K)

Oslo Municipality Tender

Norway

Rammeavtale Miljøsanering Og Rivningsarbeider Referansenummer:  22/1670

Opening Date

01 Sep 2022

Closing Date

03 Oct 2022

Tender Amount

NOK 6 Million (USD 561.7 K)

Oslo Municipality Tender

Norway

Samspillsentreprise - Utvendig Rehabilitering Referansenummer:  22/1196

Opening Date

27 May 2022

Closing Date

04 Jul 2022

Tender Amount

NOK 160 Million (USD 16.2 Million)