Archived Tenders of Oslo Kommune V Gravferdsetaten Oslo Kommune V Gravferdsetaten

Archived Tenders of Oslo Kommune V Gravferdsetaten Oslo Kommune V Gravferdsetaten

Oslo kommune v Gravferdsetaten Tender

Norway

Grefsen Kirkegård- Nytt Gravfelt Referansenummer:  22/4384

Opening Date

07 Jun 2022

Closing Date

29 Jun 2022

Tender Amount

NOK 1.3 Million (USD 130.2 K)

Oslo kommune v Gravferdsetaten Tender

Norway

Anskaffelse Av 6.stk Dumperhengere Referansenummer:  22/987

Opening Date

21 Jun 2022

Closing Date

07 Jul 2022

Tender Amount

NOK 1 Million (USD 107.6 K)