Archived Tenders of Orkelljunga Kommun

Archived Tenders of Orkelljunga Kommun

Orkelljunga Kommun Tender

Sweden

Direktupphandling Avseende Hållbarhetsbedömning Och Miljökonsekvensbeskrivning ("mkb") Till Kommunens Nya Översiktsplan

Opening Date

20 Jan 2022

Closing Date

09 Feb 2022

Tender Amount

NA

Orkelljunga Kommun Tender

Sweden

Upphandling Skolskjutstransporter

Opening Date

15 Jan 2022

Closing Date

21 Feb 2022

Tender Amount

NA

Orkelljunga Kommun Tender

Sweden

Anbudsförfrågan, Upphandling Av Ekonomitjänster

Opening Date

23 Feb 2022

Closing Date

05 Apr 2022

Tender Amount

NA

Orkelljunga Kommun Tender

Sweden

Digitalisering Av Detaljplaner Genom Inritning Och Tolkning Av Gällande Planer. Juridiskt Korrekt Tolkning Och Inritning Av Planer Enligt Plan- Och By...

Opening Date

18 Feb 2022

Closing Date

22 Mar 2022

Tender Amount

NA