Tenders of Morias Anonymi Etaireia Anaptyxiakos Organismos Topikis Aytodioikisis

Tenders of Morias Anonymi Etaireia Anaptyxiakos Organismos Topikis Aytodioikisis

Paints and Enamels
Greece
Greece-tripoli: Training Services

Closing Date

5 Jan 2023

Tender Amount

EUR 2.7 Million (USD 3 Million)
Greece
Greece-tripoli: Training Services

Closing Date

9 Jan 2023

Tender Amount

EUR 2.3 Million (USD 2.5 Million)